SMES-B 2019-2020 Intervisiecyclus

Nu registreren !

Werkt u in de geestelijke gezondheidszorg of in de sociale sector ? Botst u ook op de grenzen van uw handelen bij een publiek dat psychologische en sociale problemen combineert ? Bent u op zoek naar uitwisseling en reflectie om uw beroepspraktijk te verrijken ?

Het SMES-B-Gezondheidsnetwerk biedt u zijn nieuwe intersectorale en interinstitutionele intervisiecyclus aan.

De SMES-B-intervisies zijn multidisciplinaire groepen van een tiental werknemers uit de geestelijke gezondheidszorg en de sociale sector (eerstelijns sociale diensten, geestelijke gezondheidszorg, psychiatrische klinieken en ziekenhuisafdelingen, opvangcentra, OVM’s, SVK’s, gemeenschapsdiensten, OCMW’s, medische centra, etc.). Ze behandelen de toenemende complexiteit van situaties die door een publiek met cumulatieve psychologische en sociale problemen wordt ervaren.

Van oktober tot juni komt elke groep maandelijks drie uur lang bijeen en wordt ze gefaciliteerd door twee medewerkers van de sociale en geestelijke gezondheidszorg. De groepen zijn mobiel : elke deelnemer verwelkomt om de beurt de anderen in zijn of haar instelling en stelt deze voor. Deze aanpak maakt het mogelijk om de wederzijdse kennis van de verschillende diensten die in Brussel beschikbaar zijn, te verbeteren.

Na het bezoek aan de instelling bespreekt de groep onderwerpen die de deelnemers in de sociale of geestelijke gezondheidszorg ervaren en die relevant zijn voor de overlappende materie, zoals :
- Welke psychologische steun moet worden overwogen wanneer de minimale materiële voorwaarden van het bestaan ontbreken ? »
- "Hoe zit het met sociale steun als de kwestie van de geestelijke gezondheid in het geding komt ?"
- Hoe past het organisatorisch kader zich aan de unieke projecten en ritmes van de begunstigden aan ? »

Het is dus een proces van co-constructie van een praktijk tussen professionals : elke deelnemer wordt dus uitgenodigd om gedurende het jaar een doorleefde situatie te presenteren die professionele en/of persoonlijke en/of institutionele grenzen in vraag stelt. Vertrouwelijkheid over de besproken situaties en respect voor zowel deelnemers als instellingen vormen de basis van het werk.

Praktische regelingen

Franstalige groepen :
Maandagochtend van 9.00 tot 12.00 uur
Dinsdagmiddag van 14.00 tot 17.00 uur
Vrijdagmiddag van 13.00 tot 16.00 uur.

Nederlandstalige groep :
Maandagmiddag van 14.00 tot 17.00 uur.

De deelname aan de cyclus bedraagt 120 € (leden van het SMES-B-Gezondheidsnetwerk) of 150 € (niet-leden).

Om te registreren, vul ons formulier in.

Opgelet : om de rijkdom en de diversiteit van de uitwisselingen te garanderen, wordt slechts één deelnemer per instelling per groep toegelaten.

Meer informatie : Mathieu De Backer - reseau@smes.be - 0498 46 24 02.