Een huisvesting durven aannemen als een snelle en duurzame oplossing voor thuisloosheid (video)

Coralie Buxant, coördinatrice van Housing First Belgium-LAB, geeft een 12 minuten durende uiteenzetting over het project Housing First Belgium.

"Een snelle en duurzame integratie van de thuislozen : dat is mogelijk ! Het einde van de thuisloosheid ? Misschien ook !

Het recept ? —> Huisvesting + begeleiding.
Het resultaat ? —> 2 jaar later is 93% nog steeds gehuisvest, met een veel groter gevoel van welbehagen en integratieprojecten.
Hoeveel kost dat ? —> Minder dan een bed tijdens een winternacht, minder dan de gevangenis en minder dan het ziekenhuis.
Wat is er nodig ? —> ambitie en wil.

Housing First Belgium levert het bewijs.
Overtuigd ?"