Over Ons

SMES-B (Santé Mentale & Exclusion Sociale-Belgique/Geestelijke Gezondheid & Sociale Uitsluiting-België) is ontstaan uit de samenwerking van de actoren uit de sectoren van de welzijns- en geestelijke gezondheidszorg.

PNG - 201.4 ko

Doelstelling : zorgen voor een betere toegang tot gezondheidszorg en maatschappelijke hulpverlening voor personen die grote precariteit en psychisch lijden cumuleren. SMES-B is actief op de intersectie tussen de sector van de geestelijke gezondheidszorg en de welzijnssector.

De verstrengeling van psychiatrische problemen en sociale uitsluiting bemoeilijkt de toegang tot sociale hulpverlening en gezondheidszorg, zodat een ’ontschotting’ van de sectoren nodig is.

Door op te treden op de intersectie tussen de welzijnssector en de sector van de geestelijke gezondheid draagt SMES-B bij aan die ’ontschotting’ van de praktijken. SMES-B streeft naar een interventie die meer rekening houdt met de specifieke realiteit van bepaalde doelgroepen.

De doelgroep van de acties van SMES-B is tweeledig. Het gaat om :

 • hulpverleners die problemen ervaren met situaties waarbij problematieken van geestelijke gezondheid en sociale uitsluiting elkaar versterken, en het geleverde werk bemoeilijken

 • een doelgroep die zich in een situatie bevindt die welzijns- en geestelijke gezondheidsproblematieken cumuleert. Door rechtstreeks op te treden bij de persoon, tracht Smes-B, via een aangepaste begeleiding, een netwerk van professionals samen te stellen dat in zo’n situatie optreedt.

Hun activiteiten vinden plaats :

 • op het terrein

 • in samenwerking met de professionals die de noodlijdende personen begeleiden

 • in ’reflectiekamers’ tussen professionals, politieke besluitnemers en actoren voor verandering

   

Smes-B heeft meer bepaald tot doel :

Voor de professionals :

 • Bijstand te leveren aan de eerstelijnshulpverleners uit de welzijns- en geestelijke gezondheidssectoren bij hun dagelijkse activiteiten.

 • Nieuwe intra- en intersectorale praktijken te promoten.

 • De laagdrempelige opvang in de eerstelijnsinstellingen te ondersteunen.

Voor de personen die psychisch lijden en een grote sociale precariteit cumuleren :

 • Zorgen voor een betere toegankelijkheid en continuïteit van de zorg- en hulpverlening.

 • Zorgen voor een beter overleg tussen de zorg- en hulpverlening om een aangepast en coherent interventiekader voor te stellen.

Voor de politieke besluitnemers :

 • Een signaalfunctie vervullen om hen te helpen bij het uitwerken van een samenhangend beleid voor deze doelgroep en voor de professionals die deze begeleiden.

Voor de burgers :

 • De maatschappij inlichten met het oog op een betere aanvaarding en integratie van die doelgroep