De Ondersteuningscel

De Ondersteuningscel bestaat uit ervaren professionals uit de welzijns- en geestelijke gezondheidssector. Ze is meertalig, en kan optreden in het Nederlands, het Frans, het Engels en het Spaans.

 
De Ondersteuningscel bestaat uit :