Housing First

Het team van het project Housing First van Smes – B besaat uit professionals met ervaring in de begeleiding van personen in een grote precariteit, die psychische problemen en verslavingen cumuleren.

 
Dat is een mobiel en pluridisciplinair team dat bestaat uit :