Raad Van Bestuur

De Raad van Bestuur bestaat uit vertegenwoordigers van verschillende instellingen die aangesloten zijn bij SMES-B.

 

Deze bespreekt en beslist over de grote oriëntaties van SMES-B, zowel op het niveau van het algemene beleid als op het niveau van de projecten.

Er wordt gestreefd naar een pariteit tussen de welzijns- en de geestelijke gezondsheidssector. De staat van die pariteit is de weerspiegeling van de activiteiten van SMES-B en van de relevantie daarvan.

 

De Raad Van Bestuur bestaat uit :
 
Twee co-presidents :
DEMOULIN Laurent, directeur van de vzw Diogenes
VERMEYLEN Bernadette, psycholoog
 

Zeven administrators :
GOESSENS Muriel, directrice van Transit
GOFFIN Iris, verantwoordelijke trACTor bij PSC Sint-Alexius

HACHEM SAMII Yahyâ, directeur van LBFSM
HUSSON Eric, projectcoördinator LAMA
JANSSENS Marie-Alice, teamverantwoordelijke Huis van Vrede
KINKIN François, coördinator van Entre Autres IHP
NIEUWENHUYS Céline, secretaris generaal van FBMD