Steunverleningen

In overeenstemming met een actie op de intersectie tussen twee actieterreinen zijn de belangrijkste subsidies van SMES-B afkomstig van de federale en gewestelijke budgetten voor gezondheid en welzijn.

 

Met name van de Nationale Loterij via de Staatssecretaris voor Armoedebestrijding en de FOD Maatschappelijke Integratie, van de COCOF inzake gezondheid en van de COCOM.

SMES-B wordt eveneens gesteund door de Koning Boudewijnstichting en de Nationale Loterij in het kader van het Julie Renson Fonds.

Het project Housing First wordt specifiek gesteund door het bedrijfsmecenaat en giften van particulieren.