Intervisies

De Intervisiegroepen bestaan telkens uit een tiental professionals uit de welzijns- en geestelijke gezondheidssector.

PNG - 8.1 Mo

De Intervisies trachten antwoordpistes aan te reiken voor de sociale begeleiding van een doelgroep met psychische problemen, of wanneer een gebrek aan minimale materiële voorwaarden de psychische behandeling afremt. De doelgroep bestaat uit personen met een ernstig sociaal en psychisch lijden.

Het betreft een jaarlijks proces dat bestaat uit vastberaden groepen van eerstelijnshulpverleners, die paritair afkomstig zijn van de welzijnssector en de sector van de geestelijke gezondheid. Die professionals komen maandelijks samen, en worden medegeleid door een tweeledig team uit de welzijnssector en de sector van de geestelijke gezondheid.

Om het netwerk beter kenbaar te maken, worden de Intervisies beurtelings in de instellingen van de deelnemende medewerkers georganiseerd. Ze vinden plaats in twee fasen : een bezoek aan de gastinstelling en een uiteenzetting door een deelnemer over het werk rond het klinische vignet.

 

Inschrijving : vul ons formulier in

Informatie : reseau@smes.be