Uitwisselingstafels

De Uitwisselingstafels analyseren transversale problemen in de welzijns- en geestelijke gezondheidssector, formuleren praktische en politieke antwoorden, en ontwikkelen reflectie-instrumenten voor de deelnemers en het netwerk.

PNG - 247.6 ko

De Uitwisselingstafels zijn debatruimten waar de reflecties over sleutelkwesties moeten verfijnd worden om de praktijken en/of het beleid aan te passen. De begunstigden zijn sociaal en psychisch kwetsbare personen, en de professionals die hen begeleiden.

De Uitwisselingstafels worden georganiseerd

  • rond een kwestie die blijft terugkeren op het terrein.
  • wanneer de actuele toestand van de sectoren dat vereist
  • op verzoek van een partner

Dat is een proces met een variabele geometrie, dat kan plaatsvinden tijdens één of meerdere ontmoetingen en waar verschillende genodigden aan kunnen deelnemen. In alle gevallen ligt de diversiteit van de standpunten aan de basis van de reflectie. Om dat te bereiken, willen de Uitwisselingstafels de sectoren van de geestelijke gezondheid en van het welzijn overschrijden om zich open te stellen voor actoren die rechtstreeks of onrechtstreeks bij de behandelde kwestie betrokken zijn.

De Uitwisselingstafels zijn een plaats waar de onderwerpen worden geherformuleerd die op het terrein zonder antwoord zijn gebleven. Ze worden er gedefinieerd, in een bredere context geplaatst, en eventueel ter studie voorgelegd binnen de werkgroepen. De doelstelling is praktijken en beleid aanpassen. Desgevallend worden de reflecties van de Uitwisselingstafels opgevolgd en maken ze het voorwerp uit van lobbywerk bij de actoren die betrokken zijn bij de geplande innovaties.

Elke Uitwisselingstafel wordt geleid door een ad hoc comité waarvan de samenstelling varieert naargelang van het behandelde onderwerp. Dat comité van experts is onder andere belast met het voorbereidende werk, met de opvolging en met het creëren van een link naar de verschillende organen en activiteiten van SMES-B.

Informatie : reseau@smes.be