Over

De medisch-psychologische Ondersteuningscel, die optreedt op de intersectie tussen de geestelijke gezondheid en de sociale uitsluiting, is een ’mobiel en pluridisciplinair team’ dat bijstand levert aan de eerstelijnshulpverleners voor een doelgroep die grote precariteit en psychisch lijden cumuleert.

PNG - 253.9 ko

De missies van de Ondersteuningscel

  • Toegang bieden tot zorgverlening (meer bepaald psychische zorgverlening) en tot de continuïteit van die zorgverlening voor personen die precariteit en psychisch lijden cumuleren, al dan niet met een uitdrukkelijke vraag om hulp.

  • Toestanden van sociale uitsluiting voorkomen door de problematiek van de geestelijke gezondheid beter kenbaar en gemakkelijker aanvaardbaar te maken. De Ondersteuningscel richt zich daarvoor tot de instellingen die instaan voor de opvang, de begeleiding en de zorgverlening aan die doelgroep.

De doelstellingen van de Ondersteuningscel

  • Een gemakkelijkere toegang bieden tot de zorgverlening, meer bepaald de psychische zorgverlening, en tot de maatschappelijke hulpverlening in brede zin aan personen die een precair bestaan en psychische problemen cumuleren.

  • De problematiek van de geestelijke gezondheid beter kenbaar en gemakkelijker aanvaardbaar maken bij de instellingen.

  • De aandacht vestigen op de (inter)sectorale institutionele impasses met betrekking tot de hulp- en verzorgingsvoorzieningen voor personen die precariteit en psychische problemen cumuleren.

  • Innovatieve intersectorale praktijken ontwikkelen en promoten, op de grens tussen welzijn en geestelijke gezondheid, om tegemoet te komen aan de noden van de doelgroep.