Themapublicaties

Andere personen over geestelijke gezondheid, sociale uitsluiting, thuisloosheid, Housing First, SMES-B…

PDF - 8.2 Mo

"Vierde en dubbele editie van de dak- en thuislozentelling in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest" - La Strada 2016 - 2017
De Brusselse telling van dak- en thuisloze en slecht gehuisveste mensen is in 2016 aan zijn vierde editie toe. Het werd een dubbele editie met een telling in november 2016 voor de start van het winterplan en...

FEANTSA : "European Network of Homeless Health Workers" n°23 2016

"European Network of Homeless Health Workers" FEANTSA n°23 2016 - FR
La Cellule d’Appui du SMES : un appui aux travailleurs, un soutien aux sans-abri – By Mahe Aja. "La Cellule d’appui fait partie de l’association SMES, Santé Mentale et Exclusion Sociale. Cette équipe a été mise en place grâce…"

PDF - 368.3 ko

"Uitsluiting en geestelijke gezondheid : de kip en het ei ?" Koning Boudewijnstichting 2015
Psychische problemen zijn in België een niet meer te ontkennen realiteit. Geen enkele bevolkingsgroep blijft ervan gespaard, maar het lijdt geen twijfel dat bepaalde problemen tot sociale uitsluiting leiden en dat die sociale uitsluiting zelf psychische problemen met zich mee kan brengen.