Connect Connect 

Support Support 

Housing First Housing First 

Een donatie doen

U wenst ons te helpen in de strijd voor toegang tot zorg, hulp en huisvesting voor de meest kwetsbaren? Dit is mogelijk! Het enige wat u hoeft te doen is een gift over te maken op onze projectrekening van de Koning Boudewijnstichting (BE10 0000 0000 0404 met de volgende gestructureerde mededeling: 623/3628/60036).

Er zijn geen kleine donaties! Het ingezamelde geld komt rechtstreeks ten goede aan daklozen en mensen met geestelijke gezondheidsproblemen, aangezien elke euro zal worden gebruikt voor de activiteiten van onze verschillende projecten (Housing First, Support, Connect).

Wacht niet langer: dankzij uw donaties kunnen we op lange termijn mensen van de straat blijven halen !

Projectrekening: BE10 0000 0000 0404
Gestructureerde communicatie: 623/3628/60036

Het hele Smes-team bedankt u voor uw donatie. Wij zullen niet nalaten u op de hoogte te houden van de actualiteiten van onze vereniging!

Ons bereiken

LinkedInLocalisationVooruitgangstraat, 323
1030 Brussel

Smes respecteert de wetgeving inzake privacybescherming en past deze nauwgezet toe. Concreet gezien, en in overeenstemming met de AVG, beloofd Smes om de meegedeelde persoonsgegevens enkel te verzamelen in het kader van een gevraagde dienst (bv. inschrijving voor intervisies, nieuwsbrief of aanvraag voor het versturen van een publicatie...), met de zorg om enkel de gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van deze dienst te verzamelen. Deze gegevens worden op een veilige en zorgvuldige manier verwerkt en worden nooit voor commerciële doeleinden aan derden doorgegeven. Bovendien worden gevoelige persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld gezondheidsinformatie of een bankrekeningnummer) altijd vertrouwelijk behandeld en nooit openbaar gemaakt. Deze gegevens worden immers enkel gedurende de tijd die nodig is voor de volledige uitvoering van de gevraagde dienst bewaard (bijv. voor intervisies bewaren we uw gegevens tot het einde van de jaarlijkse cyclus om contact met u te kunnen opnemen in geval van wijzigingen). Voor eenderwelke vraag over dit onderwerp: administration@smes.be.

Smes is lid van:

                                Norwest