Connect Connect 

Support Support 

Housing First Housing First 

Een donatie doen

U wenst ons te helpen in de strijd voor toegang tot zorg, hulp en huisvesting voor de meest kwetsbaren? Dit is mogelijk! U hoeft enkel een schenking te doen op onze projectrekening bij de Koning Boudewijnstichting. Er bestaan geen te kleine donaties! De ingezamelde middelen zullen rechtstreeks naar de daklozen gaan, aangezien elke euro zal worden gebruikt voor de totstandkoming van nieuwe woningen voor ons project Housing First. De inrichting van een woning is een cruciale stap in het herhuisvestingsproces: het stelt onze begunstigden in staat om in de beste omstandigheden te worden verwelkomd en om eindelijk het warme en veilige gevoel van het hebben van een “thuis” terug te vinden.

Wacht niet langer: dankzij uw donaties kunnen we op lange termijn mensen van de straat blijven halen (vanaf 40 euro is uw donatie fiscaal aftrekbaar)!

Het hele Smes-team bedankt u voor uw donatie. Wij zullen niet nalaten u op de hoogte te houden van de actualiteiten van onze vereniging!

Ons bereiken

LinkedInLocalisationPapenvest 78
1000 Brussel

Smes respecteert de wetgeving inzake privacybescherming en past deze nauwgezet toe. Concreet gezien, en in overeenstemming met de AVG, beloofd Smes om de meegedeelde persoonsgegevens enkel te verzamelen in het kader van een gevraagde dienst (bv. inschrijving voor intervisies, nieuwsbrief of aanvraag voor het versturen van een publicatie...), met de zorg om enkel de gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van deze dienst te verzamelen. Deze gegevens worden op een veilige en zorgvuldige manier verwerkt en worden nooit voor commerciële doeleinden aan derden doorgegeven. Bovendien worden gevoelige persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld gezondheidsinformatie of een bankrekeningnummer) altijd vertrouwelijk behandeld en nooit openbaar gemaakt. Deze gegevens worden immers enkel gedurende de tijd die nodig is voor de volledige uitvoering van de gevraagde dienst bewaard (bijv. voor intervisies bewaren we uw gegevens tot het einde van de jaarlijkse cyclus om contact met u te kunnen opnemen in geval van wijzigingen). Voor eenderwelke vraag over dit onderwerp: administration@smes.be.

Smes is lid van:

                                Norwest

Spring naar toolbar