Connect Connect 

Support Support 

Housing First Housing First 

Een donatie doen

HELP ONS TE VECHTEN VOOR TOEGANG TOT HUISVESTING, ZORG EN SOCIALE BIJSTAND DOOR ONS HOUSING FIRST PROJECT TE STEUNEN

Housing First biedt directe en onvoorwaardelijke toegang tot huisvesting voor bijzonder kwetsbare daklozen, gekoppeld aan mobiele, op maat gesneden en mogelijk intensieve ondersteuning.

Wil je ons helpen? Je kunt dit doen!
Het enige wat je hoeft te doen is een donatie maken op onze speciale rekening:

BE69 0689 3779 1478

Dankzij uw donaties kunnen wij op lange termijn mensen van de straat blijven halen!

Al het geld gaat rechtstreeks naar de huisvesting van de mensen.

Het hele Smes-team dankt u voor uw donatie. Wij houden u op de hoogte van het nieuws van onze vereniging!

  Ons bereiken

  LinkedInLocalisationVooruitgangstraat, 323
  1030 Brussel

  Smes respecteert de wetgeving inzake privacybescherming en past deze nauwgezet toe. Concreet gezien, en in overeenstemming met de AVG, beloofd Smes om de meegedeelde persoonsgegevens enkel te verzamelen in het kader van een gevraagde dienst (bv. inschrijving voor intervisies, nieuwsbrief of aanvraag voor het versturen van een publicatie...), met de zorg om enkel de gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van deze dienst te verzamelen. Deze gegevens worden op een veilige en zorgvuldige manier verwerkt en worden nooit voor commerciële doeleinden aan derden doorgegeven. Bovendien worden gevoelige persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld gezondheidsinformatie of een bankrekeningnummer) altijd vertrouwelijk behandeld en nooit openbaar gemaakt. Deze gegevens worden immers enkel gedurende de tijd die nodig is voor de volledige uitvoering van de gevraagde dienst bewaard (bijv. voor intervisies bewaren we uw gegevens tot het einde van de jaarlijkse cyclus om contact met u te kunnen opnemen in geval van wijzigingen). Voor eenderwelke vraag over dit onderwerp: administration@smes.be.

  Smes is lid van:

                                  Norwest