Connect Connect 

Support Support 

Housing First Housing First 

In de bres voor
de eerstelijnszorg

Het multidisciplinaire en mobiele Support-team springt in de bres voor hulpverleners die in contact staan met de doelgroep. Support treedt op in individuele situaties, houdt een oogje in het zeil en organiseert opleidingen (sensibiliseren rond geestelijke gezondheid, beheer van situaties waarin geweld wordt gebruikt, enz.).

Met elk verzoek tot optreden, opleiding of toezicht kunt u terecht bij Smes Support:

support@smes.be
+32 (0) 2 502 69 49

OPLEIDING

GEESTELIJKE GEZONDHEID EN ARMOEDE: BEGELEIDING OP MAAT

Smes Support biedt aan eerstelijnswerkers een opleiding aan om mensen te begeleiden die tegelijk mentale en sociale problemen hebben, vaak geen hulp vragen of zelfs hulp weigeren. De deelnemers worden gesensibiliseerd voor vernieuwende werkmethoden en misschien ook voor een psychiatrische aanpak die verschilt van wat ze er zich tot nu toe bij voorstelden. Die bewustmaking gebeurt via theoretische aanknopingspunten, informatie over werken in een netwerk en laagdrempelige methodes, maar ook door hen in groep over hun ervaringen te laten praten.  

PRAKTISCH

De opleiding wordt in het Frans gegeven !

Volgende data en plaats nog te bepalen

Ons bereiken

LinkedInLocalisationVooruitgangstraat, 323
1030 Brussel

Smes respecteert de wetgeving inzake privacybescherming en past deze nauwgezet toe. Concreet gezien, en in overeenstemming met de AVG, beloofd Smes om de meegedeelde persoonsgegevens enkel te verzamelen in het kader van een gevraagde dienst (bv. inschrijving voor intervisies, nieuwsbrief of aanvraag voor het versturen van een publicatie...), met de zorg om enkel de gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van deze dienst te verzamelen. Deze gegevens worden op een veilige en zorgvuldige manier verwerkt en worden nooit voor commerciële doeleinden aan derden doorgegeven. Bovendien worden gevoelige persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld gezondheidsinformatie of een bankrekeningnummer) altijd vertrouwelijk behandeld en nooit openbaar gemaakt. Deze gegevens worden immers enkel gedurende de tijd die nodig is voor de volledige uitvoering van de gevraagde dienst bewaard (bijv. voor intervisies bewaren we uw gegevens tot het einde van de jaarlijkse cyclus om contact met u te kunnen opnemen in geval van wijzigingen). Voor eenderwelke vraag over dit onderwerp: administration@smes.be.

Smes is lid van:

                                Norwest