Connect Connect 

Support Support 

Housing First Housing First 

In de bres voor
de eerstelijnszorg

WIE ZIJN WIJ?

Het Support-team is een mobiel team dat ondersteuning biedt aan iedereen die moeilijkheden ondervindt bij het begeleiden van een gebruiker. Het is bedoeld om werknemers uit alle sectoren te helpen bij de uitoefening van hun functie. Het kan echter ook steun bieden aan andere personen uit de naaste omgeving, als de begeleidingsproblemen verband houden met de uitdagingen die gepaard gaan met de opeenstapeling van sociale en psychologische problemen, of zelfs met middelengebruik. De missie van Support is om een doelgroep die zich in een zeer kwetsbare situatie bevindt waarin psychiatrische problemen en bestaansonzekerheid samengaan, toegang te bieden tot hulp en zorgverlening. Het doel is om uitsluiting te voorkomen door concrete hulp te bieden aan de eerste lijn in alle sectoren (sociaal, gezondheid, geestelijke gezondheid, dakloosheid, huisvesting, asiel en migratie, ouderen, socio-professionele integratie enz.)

WAAROM ONS INSCHAKELEN?

  • Om na te denken en oplossingen te vinden bij een impasse of patstelling (niet vragen of weigeren van zorg, ongerustheid enz.).
  • Om gemakkelijker een stapje terug te kunnen zetten.
  • Om voordeel te halen uit een derde partij in de relatie hulpverlener / gebruiker die het bestaande netwerk niet vervangt.
  • Om het netwerk rond de persoon in stand te houden en zo nodig uit te bouwen.
Smes Support

HOE GAAN WE TE WERK?

Het mobiele Support-team van Smes heeft drie actielijnen of toegangspoorten tot zijn diensten. Bij elke actielijn verloopt de ontmoeting op een andere manier.

  • Gratis en snelle interventies op de werkplek van de aanvrager.
  • Klinische supervisie van een team.
  • Opleidingen over specifieke onderwerpen in verband met geestelijke gezondheid en bestaansonzekerheid.

We beginnen liever met interventies op de werkplek als toegangspoort of eerste ondersteuning, voordat we met de aanvrager overwegen om supervisies of opleidingen te organiseren.

INTERVENTIES

We bieden voornamelijk directe ondersteuning aan eerstelijnsprofessionals via interventies op de werkplek. Alle hulpverleners kunnen ons vragen snel bijeen te komen om over een situatie na te denken, zodra ze twijfels hebben in hun werk met een gebruiker. Over het algemeen houden de moeilijkheden verband met het feit dat de persoon geen hulp vraagt, wantrouwig is of zich niet genoeg inzet. In andere gevallen is de werknemer ongerust. Wat het probleem ook is, het Support-team is van mening dat we via een bijeenkomst samen werkhypothesen kunnen bedenken om de verdere begeleiding vlotter te doen verlopen.

Deze bijeenkomsten zijn gratis en het team komt naar de locatie van de vragende partij. Indien nodig kan de ontmoeting ook plaatsvinden in de lokalen van het team zelf.

KLINISCHE SUPERVISIES VAN EEN TEAM

We bieden gedurende een bepaalde periode ondersteuning aan teams die willen nadenken over en vragen stellen bij hun professionele praktijken binnen hun instelling. In dat geval stellen we voor regelmatig bijeen te komen om te werken rond klinische situaties die door de teamleden worden voorgelegd. Die aanpak bevordert de opbouw van een gemeenschappelijke referentiebasis binnen het team, en tegelijkertijd neemt de praktische en klinische kennis toe door het delen van situaties.

OPLEIDINGEN

Tijdens participatieve modules van een halve dag tot meerdere dagen gaan we in op wat ontmoetingen met het betrokken publiek aanmoedigt of belemmert. De deelnemers krijgen de kans om hun kennis over bepaalde thema’s te ontwikkelen (geestelijke gezondheid en onzekerheid, productgebruik, geweldskwesties…) en misschien bepaalde stereotypen over deze thema’s te overwinnen. Door middel van activiteiten en theoretische presentaties, evenals discussies gebaseerd op klinische vignetten, stellen we voor om, in een proces van co-constructie met de groep, referentiepunten te identificeren die nuttig zijn voor de professionele praktijk van de leden en die soms een kalmere aanpak van bepaalde situaties mogelijk maken.

20 JAAR ONDERSTEUNING

Op 15 december 2022 vierden we de 20e verjaardag van het Smes Support (voorheen Cellule d’Appui) team. Het was voor ons een gelegenheid om de pioniers te vragen naar het ontstaan van dit project.

Wilt u een interventie, opleiding of supervisie aanvragen?
Neem dan contact op met Smes Support:

support@smes.be
+32 (0) 2 502 69 49

Ons bereiken

LinkedInLocalisationVooruitgangstraat, 323
1030 Brussel

Smes respecteert de wetgeving inzake privacybescherming en past deze nauwgezet toe. Concreet gezien, en in overeenstemming met de AVG, beloofd Smes om de meegedeelde persoonsgegevens enkel te verzamelen in het kader van een gevraagde dienst (bv. inschrijving voor intervisies, nieuwsbrief of aanvraag voor het versturen van een publicatie...), met de zorg om enkel de gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van deze dienst te verzamelen. Deze gegevens worden op een veilige en zorgvuldige manier verwerkt en worden nooit voor commerciële doeleinden aan derden doorgegeven. Bovendien worden gevoelige persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld gezondheidsinformatie of een bankrekeningnummer) altijd vertrouwelijk behandeld en nooit openbaar gemaakt. Deze gegevens worden immers enkel gedurende de tijd die nodig is voor de volledige uitvoering van de gevraagde dienst bewaard (bijv. voor intervisies bewaren we uw gegevens tot het einde van de jaarlijkse cyclus om contact met u te kunnen opnemen in geval van wijzigingen). Voor eenderwelke vraag over dit onderwerp: administration@smes.be.

Smes is lid van:

                                Norwest