Connect Connect 

Support Support 

Housing First Housing First 

Betere
levensomstandigheden
in samenwerking
met de betrokkenen

Housing First is er voor de daklozen met zware psychische problemen en/of een verslavings- problematiek. Het project verschaft hen rechtstreeks en onvoorwaardelijk toegang tot huisvesting en biedt daarnaast ook mobiele en, zo nodig, intensieve begeleiding op maat.

dakloze personen werden via Smes Housing First gehuisvest

Elk criterium van het Housing First-model werd gekozen op basis van de effectiviteit ervan op het gebied van huisvestingsbehoud. Het doel is om het welzijn van deze mensen met complexe profielen te verbeteren. De behuizing is individueel en laaggeprijsd. Het is onmiddellijk toegankelijk vanaf de straat of de noodhulpdiensten, zonder voorwaarden qua behandeling of abstinentie, via een standaard huurcontract (onbeperkte tijd) en verspreid over de stad. Ontruiming vindt alleen plaats bij niet-naleving van de standaardregels van de huurovereenkomst.

De huisvestingsondersteuning is veelzijdig, mobiel, multidisciplinair, op maat en indien nodig intensief via enerzijds een ACT (Assertive Community Treatment) type team bestaande uit een arts, twee maatschappelijk werkers, een ervaringsdeskundige, een psycholoog en een expert in risicobeperking; en anderzijds een ICM (Intensive Case Management) type team bestaande uit vier psychosociale hulpverleners.

Ons bereiken

LinkedInLocalisationPapenvest 78
1000 Brussel

Smes respecteert de wetgeving inzake privacybescherming en past deze nauwgezet toe. Concreet gezien, en in overeenstemming met de AVG, beloofd Smes om de meegedeelde persoonsgegevens enkel te verzamelen in het kader van een gevraagde dienst (bv. inschrijving voor intervisies, nieuwsbrief of aanvraag voor het versturen van een publicatie...), met de zorg om enkel de gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van deze dienst te verzamelen. Deze gegevens worden op een veilige en zorgvuldige manier verwerkt en worden nooit voor commerciële doeleinden aan derden doorgegeven. Bovendien worden gevoelige persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld gezondheidsinformatie of een bankrekeningnummer) altijd vertrouwelijk behandeld en nooit openbaar gemaakt. Deze gegevens worden immers enkel gedurende de tijd die nodig is voor de volledige uitvoering van de gevraagde dienst bewaard (bijv. voor intervisies bewaren we uw gegevens tot het einde van de jaarlijkse cyclus om contact met u te kunnen opnemen in geval van wijzigingen). Voor eenderwelke vraag over dit onderwerp: administration@smes.be.

Smes is lid van:

                                Norwest