Connect Connect 

Support Support 

Housing First Housing First 

Betere
levensomstandigheden
in samenwerking
met de betrokkenen

Housing First is er voor de daklozen met zware psychische problemen en/of een verslavings- problematiek. Het project verschaft hen rechtstreeks en onvoorwaardelijk toegang tot huisvesting en biedt daarnaast ook mobiele en, zo nodig, intensieve begeleiding op maat.

dakloze personen werden via Smes Housing First gehuisvest

Elk criterium van het Housing First-model werd gekozen op basis van de effectiviteit ervan op het gebied van huisvestingsbehoud. Het doel is om het welzijn van deze mensen met complexe profielen te verbeteren. De behuizing is individueel en laaggeprijsd. Het is onmiddellijk toegankelijk vanaf de straat of de noodhulpdiensten, zonder voorwaarden qua behandeling of abstinentie, via een standaard huurcontract (onbeperkte tijd) en verspreid over de stad. Ontruiming vindt alleen plaats bij niet-naleving van de standaardregels van de huurovereenkomst.

De huisvestingsondersteuning is veelzijdig, mobiel, multidisciplinair, op maat en indien nodig intensief via enerzijds een ACT (Assertive Community Treatment) type team bestaande uit een arts, twee maatschappelijk werkers, een ervaringsdeskundige, een psycholoog en een expert in risicobeperking; en anderzijds een ICM (Intensive Case Management) type team bestaande uit vier psychosociale hulpverleners.

HOE WERKT HET?

Het project Housing First van Smes richt zich op mensen die op straat leven of in een crisisopvangcentrum verblijven (Ethos 1&2) en die tegelijk een ernstige geestelijke ziekte (zoals psychose) en een verslaving hebben.

Dit project loopt in overleg met een beperkt aantal partners, die mensen selecteren die gehuisvest moeten worden. Het gaat om DIOGÈNES (straatwerk), Centrum Ariane, Hoeksteen en Samusocial (crisisopvangcentra), La Gerbe (geestelijke gezondheidsdienst), het project Lama en Transit (diensten voor druggebruikers). Het is dus niet mogelijk om zich rechtstreeks voor Housing First aan te melden of zich op een wachtlijst te laten zetten.

WAT KUNT U DOEN?

EEN WONING AANBIEDEN

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is het project op zoek naar solidaire privé-eigenaars, alsook naar partnerships met SVK’s, OVM’s, gemeenten en OCMW’s die studio’s of eenkamerappartementen kunnen verhuren aan de begunstigden van het project. Ons project richt zich op de intensieve begeleiding van de huurder en ondersteunt op een ernstige en proactieve manier de relaties met de buurt. Wij hebben ook ruime ervaring met diverse SVK’s en OVM’s in Brussel.

Huisvesting is de basis voor het herstel van de persoon en om toegang te hebben tot fundamentele rechten.

DONEREN

Wil u ons helpen met onze inspanningen om de meest kwetsbaren toegang te verlenen tot zorg, hulp en huisvesting? Dat kan! Het volstaat om een gift te doen op onze speciale rekening.

Wacht niet langer: dankzij uw giften kunnen we mensen van de straat houden.

Wenst u te doneren?

Ons bereiken

LinkedInLocalisationVooruitgangstraat, 323
1030 Brussel

Smes respecteert de wetgeving inzake privacybescherming en past deze nauwgezet toe. Concreet gezien, en in overeenstemming met de AVG, beloofd Smes om de meegedeelde persoonsgegevens enkel te verzamelen in het kader van een gevraagde dienst (bv. inschrijving voor intervisies, nieuwsbrief of aanvraag voor het versturen van een publicatie...), met de zorg om enkel de gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van deze dienst te verzamelen. Deze gegevens worden op een veilige en zorgvuldige manier verwerkt en worden nooit voor commerciële doeleinden aan derden doorgegeven. Bovendien worden gevoelige persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld gezondheidsinformatie of een bankrekeningnummer) altijd vertrouwelijk behandeld en nooit openbaar gemaakt. Deze gegevens worden immers enkel gedurende de tijd die nodig is voor de volledige uitvoering van de gevraagde dienst bewaard (bijv. voor intervisies bewaren we uw gegevens tot het einde van de jaarlijkse cyclus om contact met u te kunnen opnemen in geval van wijzigingen). Voor eenderwelke vraag over dit onderwerp: administration@smes.be.

Smes is lid van:

                                Norwest