Connect Connect
Support Support 
Housing First Housing First

Registraties intersectorale Smes Connect intervisies 2023-2024

Al meer dan 25 jaar bieden de Smes-intervisies aan werknemers uit de geestelijke gezondheidszorg en de sociale sector (eerstelijns sociale diensten, geestelijke gezondheidsdiensten, psychiatrische ziekenhuizen, opvanghuizen, OVM’s, SVK’s, gemeentelijke diensten, OCMW’s, medische huizen, …) de mogelijkheid om van elkaar te leren aangaande complexe situaties van een doelpubliek dat met zowel psychische als sociale problemen kampt.

Van oktober tot juni komt elke groep maandelijks drie uur samen. Ze wordt begeleid door twee animatoren die zelf werkzaam zijn binnen de geestelijke gezondheidszorg en de sociale sector. De groep is mobiel: elke deelnemer verwelkomt om de beurt de anderen in zijn of haar instelling en stelt die voor. Deze aanpak zorgt ervoor dat de verschillende bestaande diensten in Brussel elkaar beter leren kennen.

Na het bezoek aan de instelling bespreekt de groep situaties die de deelnemers in de sociale sector of de geestelijke gezondheidszorg hebben meegemaakt en waarmee ze allebei raakpunten hebben, zoals:

 • “Hoe bouw je als hulpverlener een relatie op met iemand die ernstige psychiatrische problemen heeft?”
 • “Hoe past de organisatie zich aan aan de bijzondere plannen en het eigen ritme van degenen die van haar diensten gebruikmaken?”
 • “Welke psychische steun kan worden verleend als iemand niet in zijn levensonderhoud kan voorzien?”

Datums voor nederlandstalige groep :

 • Donderdag van 14u tot 17u : De eerste data zijn: 12/10/23 – 09/11/23 – 30/11/23 – 25/01/24 – 08/02/24 – 14/03/24 – 18/04/24 – 16/05/24
  Animatoren : Thomas Verheij (trACTor – PSC Sint Alexius) en Bert De Bock (Diogènes) .

Datums voor franstalige groepen :

 • Maandag van 9u tot 12u : 02/10/23 – 06/11/23 – 11/12/23 – 15/01/24 – 19/02/24 – 25/03/24 – 22/04/24 – 27/05/24 – 01/07/24
  Animatoren : Hülya Çakir (Smes Support) en Vincent Clapuyt (MASS de Bruxelles).
 • Dinsdag van 14u tot 17u : 03/10/23 – 07/11/23 – 12/12/23 – 16/01/24 – 20/02/24 – 19/03/24 – 16/04/24 – 14/05/24 – 18/06/24
  Animatoren : Laurence Leroy (Centre de guidance d’Ixelles) en Alain Caufriez (Entr’aide des Marolles).
 • Donderdag van 9u tot 12u : 12/10/23 – 16/11/23 – 14/12/23 – 18/01/24 – 15/02/24 – 14/03/24 – 18/04/24 – 23/05/24 – 13/06/24
  Animatoren : Isabelle Demoulin (Lama) en Sylvie De Coster (Smes Support).

Om in te schrijven, volstaat het het formulier in te vullen. Wij sturen u de factuur zo spoedig mogelijk toe.

Tarief :

 • 120 € (leden van Smes)
 • 150 € (niet-leden)

Opgelet: om de rijkdom en de diversiteit van de uitwisselingen te garanderen, wordt slechts één deelnemer per instelling per groep toegelaten.

Wij dringen er ook op aan dat men zich ertoe verbindt aan zoveel mogelijk sessies deel te nemen om een goede groepsdynamiek en langdurige samenwerking te waarborgen.

Om het contact te vergemakkelijken, verzoeken wij u uw persoonlijke (privé- of beroeps-) nummer en e-mailadres te vermelden, en niet het contact-e-mail of het algemene nummer van uw instelling.

REGISTRATIES ZIJN GESLOTEN

Ons bereiken

LinkedInLocalisationVooruitgangstraat, 323
1030 Brussel

Smes respecteert de wetgeving inzake privacybescherming en past deze nauwgezet toe. Concreet gezien, en in overeenstemming met de AVG, beloofd Smes om de meegedeelde persoonsgegevens enkel te verzamelen in het kader van een gevraagde dienst (bv. inschrijving voor intervisies, nieuwsbrief of aanvraag voor het versturen van een publicatie...), met de zorg om enkel de gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van deze dienst te verzamelen. Deze gegevens worden op een veilige en zorgvuldige manier verwerkt en worden nooit voor commerciële doeleinden aan derden doorgegeven. Bovendien worden gevoelige persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld gezondheidsinformatie of een bankrekeningnummer) altijd vertrouwelijk behandeld en nooit openbaar gemaakt. Deze gegevens worden immers enkel gedurende de tijd die nodig is voor de volledige uitvoering van de gevraagde dienst bewaard (bijv. voor intervisies bewaren we uw gegevens tot het einde van de jaarlijkse cyclus om contact met u te kunnen opnemen in geval van wijzigingen). Voor eenderwelke vraag over dit onderwerp: administration@smes.be.

Smes is lid van:

                                Norwest