Connect Connect 

Support Support 

Housing First Housing First 

Uitwisseling
van ideeëntussen
professionals

Connect verbindt en mobiliseert het psycho-medisch-sociale veld, de doelgroep en beleidsmakers in denken en doen: denktanks, debatten, sensibiliseringscampagnes, vertegenwoordiging, overlegorganen, enz.

IntervisiES

Al meer dan 25 jaar bieden de Smes-intervisies aan werknemers uit de geestelijke gezondheidszorg en de sociale sector (eerstelijns sociale diensten, geestelijke gezondheidsdiensten, psychiatrische ziekenhuizen, opvanghuizen, OVM’s, SVK’s, gemeentelijke diensten, OCMW’s, medische huizen, …) de mogelijkheid om van elkaar te leren aangaande complexe situaties van een doelpubliek dat vaak een psychische en een sociale problematiek cumuleert.

Van oktober tot juni komt de groep maandelijks samen gedurende drie uur. De groep wordt begeleid door twee animatoren die zelf werkzaam zijn binnen de geestelijke gezondheidszorg en de sociale sector. De groep is mobiel: Elke deelnemer verwelkomt om de beurt de anderen in zijn of haar organisatie en stelt de organisatie voor. Deze aanpak zorgt ervoor dat de deelnemers kennis maken met de verschillende deelnemende diensten. Na het bezoek aan de organisatie bespreekt de groep een casus.

Uitwisselingstafels

De uitwisselingstafels hebben tot doel om de transversale sociale en geestelijke gezondheidskwesties te analyseren, om praktische en politieke antwoorden te ontwikkelen en om reflectiehulpmiddelen voor de deelnemers en het netwerk te ontwikkelen. De uitwisselingstafels zijn discussieruimtes die als functie hebben om de bezinning over belangrijke kwesties te verfijnen met het oog op de aanpassing van de tegenwoordige praktijken en/of het beleid. De begunstigden zijn sociaal en psychologisch kwetsbare mensen en de professionals die hen begeleiden.
De uitwisselingstafels worden georganiseerd rond een thema dat steeds weer uit het terrein naar voren komt, wanneer de huidige situatie in de sectoren het vereist en/of op verzoek van een partner. Elke uitwisselingstafel wordt aangestuurd door een ad hoc-comité waarvan de samenstelling varieert naar gelang het behandelde thema. Dit deskundigencomité is onder meer belast met de voorbereiding en de opvolging van de werkzaamheden en onderhoudt de contacten met de verschillende organen en activiteiten van Smes.

ONDERSTEUNING VOOR INTERSECTORALE METHODEN

 Smes heeft bijgedragen aan de uitwerking en verspreiding van verschillende intersectorale praktijken of voorzieningen, zoals outreaching, mobiele psycho-sociale begeleiding, Housing First en Bru4Home

Momenteel wijdt Smes Connect veel tijd aan de ontwikkeling van peerhulp. Die krijgt vorm via heel wat projecten. Zo werden specifieke intervisiegroepen opgericht voor peerhelpers, ervaringsdeskundigen en jobstudenten. Er werd ook een tekst gepubliceerd: Stand van zaken over peerhulp in de Federatie Wallonië-Brussel. Dit gebeurde in samenwerking met Le Forum – Bruxelles contre les inégalités. Met het Réseau Nomade en En Route werden een reeks evenementen georganiseerd over peerhulp en participerende methoden. Er is ook een nieuw team opgericht: Peer And Team Support – PAT. PAT ondersteunt en begeleidt instellingen die peerhelpers wensen in te schakelen.

Wil u er meer over weten en contact opnemen met PAT?

BELANGENBEHARTIGING EN BEWUSTMAKING

Verschillende actoren vragen Smes Connect geregeld voor bijdragen aan tijdschriften of onderzoek, voor uiteenzettingen op congressen of conferenties, en voor sensibiliseringsmodules op verschillende plaatsen zoals de sociale coördinatiediensten, hogescholen of universiteiten…

De expertise van Smes wordt ook proactief ingezet door Connect, zowel voor stakeholders in de sociale en gezondheidszorg (eerstelijnswerkers, directies van instellingen, politieke en administratieve beleidsmakers, begunstigden) als voor het grote publiek. Zo vormden twee uitwisselingstafels het onderwerp van publicaties (“Een wetgevend theater voor 25 jaar sectoroverschrijdend werken” en “Geweld in de hulp-en zorginstellingen”) met dezelfde grafische vormgeving. Ze zijn de eerste van een ‘verzameling’ referentiewerken over sectoroverschrijdende problemen en methoden. 

Op dezelfde wijze wil Connect meer wegen op het publieke debat over de toegang tot hulp en zorg. Dat wil het onder meer bereiken door middel van bijdragen zoals standpunten, cartes blanches enzovoort.

VERTEGENWOORDIGING EN OVERLEG

Op diverse sectorale of intersectorale advies- en overlegraden wordt ook systematisch om de expertise van Smes gevraagd.  Als voorbeelden noemen we: Bruss’Help (raad van bestuur en thematische coördinatie), de ambulante afdeling van de adviesraad Cocof, het strategisch comité van Rezone en het regionaal netwerkcomité (CRR) voor de hervorming van de geestelijke gezondheidszorg en zijn verschillende functiegroepen. In het kader van dat laatste comité leidt Smes trouwens een themawerkgroep rond “armoede”.

Ons bereiken

LinkedInLocalisationVooruitgangstraat, 323
1030 Brussel

Smes respecteert de wetgeving inzake privacybescherming en past deze nauwgezet toe. Concreet gezien, en in overeenstemming met de AVG, beloofd Smes om de meegedeelde persoonsgegevens enkel te verzamelen in het kader van een gevraagde dienst (bv. inschrijving voor intervisies, nieuwsbrief of aanvraag voor het versturen van een publicatie...), met de zorg om enkel de gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van deze dienst te verzamelen. Deze gegevens worden op een veilige en zorgvuldige manier verwerkt en worden nooit voor commerciële doeleinden aan derden doorgegeven. Bovendien worden gevoelige persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld gezondheidsinformatie of een bankrekeningnummer) altijd vertrouwelijk behandeld en nooit openbaar gemaakt. Deze gegevens worden immers enkel gedurende de tijd die nodig is voor de volledige uitvoering van de gevraagde dienst bewaard (bijv. voor intervisies bewaren we uw gegevens tot het einde van de jaarlijkse cyclus om contact met u te kunnen opnemen in geval van wijzigingen). Voor eenderwelke vraag over dit onderwerp: administration@smes.be.

Smes is lid van:

                                Norwest