Connect Connect 

Support Support 

Housing First Housing First 

Uitwisseling
van ideeëntussen
professionals

Connect verbindt en mobiliseert het psycho-medisch-sociale veld, de doelgroep en beleidsmakers in denken en doen: denktanks, debatten, sensibiliseringscampagnes, vertegenwoordiging, overlegorganen, enz.

IntervisiES

Al meer dan 25 jaar bieden de Smes-intervisies aan werknemers uit de geestelijke gezondheidszorg en de sociale sector (eerstelijns sociale diensten, geestelijke gezondheidsdiensten, psychiatrische ziekenhuizen, opvanghuizen, OVM, SVK, gemeentelijke diensten, OCMW’s, medische huizen, …) de mogelijkheid om van elkaar te leren aangaande complexe situaties van een doelpubliek dat vaak een psychische en een sociale problematiek cumuleert.
Van oktober tot juni komt de groep maandelijks samen gedurende drie uur. De groep wordt begeleid door twee animatoren die zelf werkzaam zijn binnen de geestelijke gezondheidszorg en de sociale sector. De groep is mobiel: Elke deelnemer verwelkomt om de beurt de anderen in zijn of haar organisatie en stelt de organisatie voor. Deze aanpak zorgt ervoor dat de deelnemers kennis maken met de verschillende deelnemende diensten. Na het bezoek aan de organisatie bespreekt de groep een casus.

Wil je deelnemen aan intervisiecyclus 2020-2021?

Uitwisselingstafels

De uitwisselingstafels hebben tot doel om de transversale sociale en geestelijke gezondheidskwesties te analyseren, om praktische en politieke antwoorden te ontwikkelen en om reflectiehulpmiddelen voor de deelnemers en het netwerk te ontwikkelen. De uitwisselingstafels zijn discussieruimtes die als functie hebben om de bezinning over belangrijke kwesties te verfijnen met het oog op de aanpassing van de tegenwoordige praktijken en/of het beleid. De begunstigden zijn sociaal en psychologisch kwetsbare mensen en de professionals die hen begeleiden.
De uitwisselingstafels worden georganiseerd rond een thema dat steeds weer uit het terrein naar voren komt, wanneer de huidige situatie in de sectoren het vereist en/of op verzoek van een partner. Elke uitwisselingstafel wordt aangestuurd door een ad hoc-comité waarvan de samenstelling varieert naar gelang het behandelde thema. Dit deskundigencomité is onder meer belast met de voorbereiding en de opvolging van de werkzaamheden en onderhoudt de contacten met de verschillende organen en activiteiten van Smes.

Ons bereiken

LinkedInLocalisationPapenvest 78
1000 Brussel

Smes respecteert de wetgeving inzake privacybescherming en past deze nauwgezet toe. Concreet gezien, en in overeenstemming met de AVG, beloofd Smes om de meegedeelde persoonsgegevens enkel te verzamelen in het kader van een gevraagde dienst (bv. inschrijving voor intervisies, nieuwsbrief of aanvraag voor het versturen van een publicatie...), met de zorg om enkel de gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van deze dienst te verzamelen. Deze gegevens worden op een veilige en zorgvuldige manier verwerkt en worden nooit voor commerciële doeleinden aan derden doorgegeven. Bovendien worden gevoelige persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld gezondheidsinformatie of een bankrekeningnummer) altijd vertrouwelijk behandeld en nooit openbaar gemaakt. Deze gegevens worden immers enkel gedurende de tijd die nodig is voor de volledige uitvoering van de gevraagde dienst bewaard (bijv. voor intervisies bewaren we uw gegevens tot het einde van de jaarlijkse cyclus om contact met u te kunnen opnemen in geval van wijzigingen). Voor eenderwelke vraag over dit onderwerp: administration@smes.be.

Smes is lid van:

                                Norwest