Connect Connect

Support Support 
Housing First Housing First

Mobiele Support-team

 

 

IN DE BRES VOOR DE EERSTELIJNSZORG

HET MOBIELE SUPPORT-TEAM

Het mobiele SUPPORT-team is een zeer reactief multidisciplinair team dat eerstelijns welzijns- en gezondheidswerk(st)ers helpt. De acties van het team vergroten de kennis over de verschillende problemen (onder meer op het vlak van geestelijke gezondheid) en de uitdagingen door complexe problemen (geestelijk, sociaal, verslavingen), en bieden inzichten over de best practices op dat vlak tijdens de begeleiding. Bovendien creëren ze een ruimte waar gepraat kan worden, teruggeblikt op probleemsituaties en afstand kan worden genomen van moeilijke uitdagingen.

WAAROM ONS INSCHAKELEN?

  • Om na te denken en oplossingen te vinden bij een impasse of patstelling (niet vragen, weigeren van zorg, ongerustheid enz.).
  • Om makkelijker afstand te kunnen nemen.
  • Om in de relatie tussen de hulpverlener en de gebruiker een derde partij in te schakelen die het bestaande netwerk niet vervangt.
  • Om het netwerk rond de betrokkene in stand te houden en indien nodig uit te bouwen.
Smes Support

CONCREET BIEDT HET MOBIELE TEAM HET VOLGENDE AAN

INTERVENTIES OP HET TERREIN

Wij bieden directe steun aan de eerstelijns professionals via snelle, kosteloze interventies op het terrein, en dit zo vaak als nodig is. Iedere hulpverlener kan ons vragen bijeen te komen om over een situatie na te denken zodra ze twijfels hebben over hun werk met een gebruiker. Over het algemeen houden de moeilijkheden verband met het feit dat de persoon geen hulp vraagt, wantrouwig is of zich niet genoeg inzet. In andere gevallen is het de medewerker die zich zorgen maakt. Wat het probleem ook is, het Support-team meent dat we via een bijeenkomst samen werkhypothesen kunnen uitwerken om de verdere begeleiding vlotter te laten verlopen en indien nodig een netwerk op te bouwen rond de betrokken persoon.

Het team komt naar de plaats waar de vragende partij zich bevindt. Indien nodig kan de ontmoeting ook plaatsvinden in de lokalen van het team.

KLINISCHE SUPERVISIES VAN EEN TEAM

Wij bieden gedurende een bepaalde periode ondersteuning aan teams die zich willen bezinnen over hun professionele praktijken binnen hun instelling. Wij stellen dan regelmatige bijeenkomsten voor, om te werken rond klinische situaties die door de teamleden worden voorgelegd. Deze aanpak bevordert de opbouw van een gemeenschappelijke referentiebasis binnen het team, en tegelijkertijd wordt door het delen van situaties de praktische en klinische kennis uitgebreid.

OPLEIDINGEN

De leden van het mobiele team geven mee opleidingen over specifieke thema’s die verband houden met geestelijke gezondheid en armoede. Details over ons aanbod vindt u op de pagina OPLEIDINGEN in het frans: FORMATIONS

Pour toute demande d’intervention, de formation ou de supervision,
contactez Smes Support :

support@smes.be
+32 (0) 2 502 69 49

Nous contacter

LocalisationRue du Progrès 323 - 1030 Schaerbeek

ABONNEZ VOUS À NOTRE NEWSLETTER !

Nous n'avons pas pu confirmer votre inscription.
Votre inscription est confirmée.

Le Smes respecte et veille à appliquer scrupuleusement la législation sur la protection de la vie privée. Concrètement, et conformément au RGPD, le Smes s’engage à collecter les données personnelles qui lui sont communiquées uniquement dans le cadre d’un service demandé (ex. inscription aux intervisions, à la newsletter ou demande d’envoi d’une publication…), et ce en prenant soin de récolter exclusivement les données nécessaires à l’exécution de ce service. Ces données sont traitées de manière sûre et méticuleuse. Elles ne sont jamais transmises à un tiers à des fins commerciales. Par ailleurs, les données personnelles sensibles (ex. des informations en matière de santé ou un numéro de compte en banque) sont toujours traitées de manière confidentielle et ne sont jamais divulguées. En outre, ces données sont conservées durant le labs de temps nécessaire à la pleine exécution du service demandé (ex. pour les intervisions, nous conservons vos données jusqu’à la fin du cycle annuel afin de pouvoir vous contacter en cas de changement). Pour toutes questions se rapportant à ce sujet : administration@smes.be.

 

Le Smes est membre de :

                                Norwest