Connect Connect 

Support Support 

Housing First Housing First 

Over ons

Smes is het resultaat van de samenwerking van actoren uit de geestelijke gezondheidszorg en de sociale sector. Het doel van Smes is om een betere toegang tot gezondheidszorg en sociale bijstand te bevorderen voor mensen die zwaar precaire situaties en psychisch lijden cumuleren.

De drie pijlers van de vereniging (Connect, Support, Housing First) werken aan de ontwikkeling van duurzame, transversale en innovatieve oplossingen om de grote uitdagingen op het gebied van sociale gezondheid aan te gaan. Meer bepaald streeft Smes naar een een vergemakkelijkte globale aanpak van problemen in verband met sociale precariteit, geestelijke gezondheid en verslavingen. Bovendien helpt Smes professionals die actief zijn op het gebied van de sociale gezondheid om de nodige middelen te vinden om de sociale integratie en de toegang tot zorg te bevorderen.

Elk project van Smes ligt dan ook op het kruispunt tussen de sociale en de geestelijke gezondheidszorg. Het idee is om in de praktijk een decompartimentering van de gebruiken te bevorderen, om zo te streven naar meer intersectorialiteit, en uiteindelijk het begrip van de realiteiten van het publiek in hun gehele complexiteit mogelijk te maken.

Algemene Vergadering

De Algemene Vergadering bestaat uit vertegenwoordigers van welzijns- en geestelijke gezondheidsinstellingen die aangesloten zijn bij het netwerk.

 •  Begeleidingscentrum van Elsene
 • Centre Ariane
 • Centre Bruxellois de Promotion de la Santé (CBPS)
 • Centre Exil
 • Centre Hospitalier Jean Titeca (CHJT)
 • Kliniek Sans-Souci
 • Conseil bruxellois de coordination sociopolitique ASBL (CBCS)
 • Den Zaet GGZ – Rivage SSM
 • DIOGÈNES
 • DMBSH vzw – SASLS asbl
 • Dokters van de Wereld – België
 • DoucheFLUX
 • Dune
 • En Route
 • Entr’Aide des Marolles
 • Entre autres IHP
 • Fami-Home
 • FEDITO BXL
 • Funambule
 • Huis Van Vrede
 • Infor-Homes Bruxelles 
 • Iris Ziekenhuizen Zuid
 • L’Adret CSM
 • L’Îlot
 • La Gerbe SSM
 • Lama
 • Le Forum – Bruxelles contre les inégalités
 • Le Méridien SSM
 • Ligue Bruxelloise pour la Santé Mentale (LBSM)
 • Maison d’Accueil Socio-Sanitaire de Bruxelles (MASS)
 • Œuvre de L’Hospitalité – Home Baudouin
 • Onthaalehuis van Spullenhulp
 • Onthaaltehuis Onderweg
 • Overlegplatform Geestelijke Gezondheidszorg Brussels Hoofdstedelijk Gewest
 • Pierre d’Angle
 • Psycho-Sociaal Centrum St. Alexius
 • SMES-Europa
 • Source
 • Transit
 • Pierre Collet
 • Vincent Desirotte
 • Jean-Louis Linchamps
 • Bernadette Vermeylen

Raad Van Bestuur

De Raad van Bestuur bestaat uit vertegenwoordigers van verschillende instellingen die aangesloten zijn bij Smes.

Deze bespreekt en beslist over de grote oriëntaties van Smes, zowel op het niveau van het algemene beleid als op het niveau van de projecten.

Er wordt gestreefd naar een pariteit tussen de welzijns- en de geestelijke gezondsheidssector. De staat van die pariteit is de weerspiegeling van de activiteiten van Smes en van de relevantie daarvan.

De Raad Van Bestuur bestaat uit:

Twee medevoorzitters :

Zes bestuurders :

 • Angélique Mujari, peerhelper van En Route
 • Laurence Leroy, maatschappelijk werker, socioloog en gezinspsychotherapeut van het Begeleidingscentrum van Elsene
 • Virginie Gerlage, Lama Ixelles
 • Benjamin Brooke, DoucheFLUX
 • Vincent Clapuyt, MASS Bxl
 • Cédric De Waele, SSM La Gerbe

Steunverleningen

In overeenstemming met een actie op de intersectie tussen twee actieterreinen zijn de belangrijkste subsidies van Smes afkomstig van de federale en gewestelijke budgetten voor gezondheid en welzijn.

Steun:

                                               

Met name van de Nationale Loterij via de Staatssecretaris voor Armoedebestrijding en de FOD Maatschappelijke Integratie, van de COCOF inzake gezondheid en van de COCOM.

Smes wordt eveneens gesteund door de Koning Boudewijnstichting en de Nationale Loterij in het kader van het Julie Renson Fonds.

Het project Housing First wordt specifiek gesteund door het bedrijfsmecenaat en giften van particulieren.

Ons bereiken

LinkedInLocalisationVooruitgangstraat, 323
1030 Brussel

Smes respecteert de wetgeving inzake privacybescherming en past deze nauwgezet toe. Concreet gezien, en in overeenstemming met de AVG, beloofd Smes om de meegedeelde persoonsgegevens enkel te verzamelen in het kader van een gevraagde dienst (bv. inschrijving voor intervisies, nieuwsbrief of aanvraag voor het versturen van een publicatie...), met de zorg om enkel de gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van deze dienst te verzamelen. Deze gegevens worden op een veilige en zorgvuldige manier verwerkt en worden nooit voor commerciële doeleinden aan derden doorgegeven. Bovendien worden gevoelige persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld gezondheidsinformatie of een bankrekeningnummer) altijd vertrouwelijk behandeld en nooit openbaar gemaakt. Deze gegevens worden immers enkel gedurende de tijd die nodig is voor de volledige uitvoering van de gevraagde dienst bewaard (bijv. voor intervisies bewaren we uw gegevens tot het einde van de jaarlijkse cyclus om contact met u te kunnen opnemen in geval van wijzigingen). Voor eenderwelke vraag over dit onderwerp: administration@smes.be.

Smes is lid van:

                                Norwest