Delen,
Steunen, doen

Connect Connect 

Support Support 

Housing First Housing First 

Een vaststelling

Voor wie kampt met armoede, psychische problemen of een verslaving, blijkt maatschappelijke hulp en gezondheidszorg moeilijk toegankelijk.
Dat is nochtans een fundamenteel recht.

%

van de Brusselaren loopt het risico op armoede of sociale uitsluiting

Brusselaren zijn getroffen door dakloosheid en slechte huisvesting

%

van de Belgen leven onder de armoedegrens

Een aanpak

Smes onderzoekt, ontwikkelt en bevordert innoverende oplossingen op maat door de samenwerking van psycho-medisch-sociale actoren en een onvoorwaardelijke bijstand aan de kwetsbare persoon:

ConnectDoor het uitwisselen van ideeën tussen professionals:

Connect

SupportDoor professionele eerstelijnswerkers te steunen:

Support

Housing FirstDoor samen met de betrokkenen een greep te krijgen op hun levensomstandigheden:

Housing First

Smes is het resultaat van de samenwerking van actoren uit de geestelijke gezondheidszorg en de sociale sector. Het doel van Smes is om een betere toegang tot gezondheidszorg en sociale bijstand te bevorderen voor mensen die zwaar precaire situaties en psychisch lijden cumuleren.

De drie pijlers van de vereniging (Connect, Support, Housing First) werken aan de ontwikkeling van duurzame, transversale en innovatieve oplossingen om de grote uitdagingen op het gebied van sociale gezondheid aan te gaan. Meer bepaald streeft Smes naar een een vergemakkelijkte globale aanpak van problemen in verband met sociale precariteit, geestelijke gezondheid en verslavingen. Bovendien helpt Smes professionals die actief zijn op het gebied van de sociale gezondheid om de nodige middelen te vinden om de sociale integratie en de toegang tot zorg te bevorderen.

Elk project van Smes ligt dan ook op het kruispunt tussen de sociale en de geestelijke gezondheidszorg. Het idee is om in de praktijk een decompartimentering van de gebruiken te bevorderen, om zo te streven naar meer intersectorialiteit, en uiteindelijk het begrip van de realiteiten van het publiek in hun gehele complexiteit mogelijk te maken.

intersectoriële intervisiezittingen werden in 2022 door Smes Connect voortgebracht

dakloze personen werden via Smes Housing First gehuisvest

vragen naar medisch-psychologische ingreep voor Smes Support in 2022

%

succes in de reïntegratie van dakloze personen door huisvesting

SMES reikt de middelen
aan om armoede en
geestelijke gezondheid
globaal aan te pakken

Een donatie doen
Deelnemen als professional

Ons bereiken

LinkedInLocalisationVooruitgangstraat, 323
1030 Brussel

Smes respecteert de wetgeving inzake privacybescherming en past deze nauwgezet toe. Concreet gezien, en in overeenstemming met de AVG, beloofd Smes om de meegedeelde persoonsgegevens enkel te verzamelen in het kader van een gevraagde dienst (bv. inschrijving voor intervisies, nieuwsbrief of aanvraag voor het versturen van een publicatie...), met de zorg om enkel de gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van deze dienst te verzamelen. Deze gegevens worden op een veilige en zorgvuldige manier verwerkt en worden nooit voor commerciële doeleinden aan derden doorgegeven. Bovendien worden gevoelige persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld gezondheidsinformatie of een bankrekeningnummer) altijd vertrouwelijk behandeld en nooit openbaar gemaakt. Deze gegevens worden immers enkel gedurende de tijd die nodig is voor de volledige uitvoering van de gevraagde dienst bewaard (bijv. voor intervisies bewaren we uw gegevens tot het einde van de jaarlijkse cyclus om contact met u te kunnen opnemen in geval van wijzigingen). Voor eenderwelke vraag over dit onderwerp: administration@smes.be.

Smes is lid van:

                                Norwest