Connect Connect
Support Support 
Housing First Housing First

OPLEIDING – COMPLETE

De opleiding wordt in het Frans gegeven !

GEESTELIJKE GEZONDHEID EN ARMOEDE: BEGELEIDING OP MAAT

8 december 2020 van 9 tot 16 u.

Mensen die tegelijk met geestelijke gezondheidsproblemen en sociale onzekerheid kampen, hebben het vaak lastiger om toegang te krijgen tot de hulp- en zorgverlening. Er zijn zoveel factoren die het de hulpverleners moeilijk kunnen maken om hun taken te vervullen: eerstelijnswerkers zijn soms bang om personen met psychische moeilijkheden te benaderen of aan te klampen. Of de vraag is er niet.  Verslaafden zijn wantrouwig of weigeren alle hulp. De institutionele kaders lijken soms ook weinig aangepast aan de realiteit waarin de mensen leven. Of de sectoren kennen elkaar niet goed. 

DOELSTELLINGEN VAN DE DAG

De deelnemers worden gesensibiliseerd voor vernieuwende werkmethoden en misschien ook voor een andere psychiatrische aanpak dan wat ze zich er tot nu toe bij voorstelden. Die bewustmaking gebeurt via theoretische aanknopingspunten, informatie over werken in een netwerk en laagdrempelige methodes, maar ook door de deelnemers in groep over hun ervaringen te laten praten. De gedachtewisselingen tussen medewerkers van instellingen uit alle sectoren kunnen ook nieuwe vormen van samenwerking bevorderen.

DOELGROEP

De dag staat open voor iedereen die moet werken met verslaafden met een combinatie van problemen, ongeacht de sector: sociale hulpverlening, gezondheid, geestelijke gezondheid, daklozen, huisvesting…

 

PRAKTISCH

Datum: 8 december 2020 van 9 u. tot 16.30 u.
Locatie: Brussel, (het juiste adres moet nog worden bepaald)
Aantal deelnemers: min. 7 en max. 14 (met naleving van de gezondheidsnormen)

Om u in te schrijven, hoeft u enkel het formulier in te vullen en het bedrag van

  • € 110 (leden van Smes)
  • € 130 (niet-leden)

te storten op het rekeningnummer BE 26 0682 4115 1929 met de mededeling “opleiding 8 december / naam en voornaam / instelling”.

Zodra we uw betaling hebben ontvangen, krijgt u een bevestigingsmail.

 

 

 

Nous contacter

LocalisationRue du Progrès 323 - 1030 Schaerbeek

ABONNEZ VOUS À NOTRE NEWSLETTER !

Nous n'avons pas pu confirmer votre inscription.
Votre inscription est confirmée.

Le Smes respecte et veille à appliquer scrupuleusement la législation sur la protection de la vie privée. Concrètement, et conformément au RGPD, le Smes s’engage à collecter les données personnelles qui lui sont communiquées uniquement dans le cadre d’un service demandé (ex. inscription aux intervisions, à la newsletter ou demande d’envoi d’une publication…), et ce en prenant soin de récolter exclusivement les données nécessaires à l’exécution de ce service. Ces données sont traitées de manière sûre et méticuleuse. Elles ne sont jamais transmises à un tiers à des fins commerciales. Par ailleurs, les données personnelles sensibles (ex. des informations en matière de santé ou un numéro de compte en banque) sont toujours traitées de manière confidentielle et ne sont jamais divulguées. En outre, ces données sont conservées durant le labs de temps nécessaire à la pleine exécution du service demandé (ex. pour les intervisions, nous conservons vos données jusqu’à la fin du cycle annuel afin de pouvoir vous contacter en cas de changement). Pour toutes questions se rapportant à ce sujet : administration@smes.be.

Smes ASBL : Rue du Progrès, 323, 1030 Schaerbeek. 

RPM : Bruxelles-Capitale

NE : 0475 627 523

IBAN : BE26 0682 4115 1929

Le Smes est membre de :

                                Norwest