De ontwikkeling van professionele peerhulp (ervaringsdeskundigheid)

23/04/2024

De dood van een bewoner van een Housing First project

“Hij stelde zich voor als vrijwilliger, omdat dat toen zijn statuut was. Hij vertelde me dat hij een ex-patiënt in remissie was die stabiel was en patiënten kwam helpen. Hij vertelde me over zijn professionele achtergrond en over zichzelf. Daarom zag ik hem niet als een verpleegkundige. Ik beschouwde hem als een bondgenoot, een alter ego, iemand die de dingen misschien anders zou zien, die op een andere manier zou luisteren. Dankzij die toevoeging aan het team kreeg ik een nieuw perspectief.” (bewoonster van een psychiatrisch verzorgingstehuis)

Uit deze getuigenissen blijkt de meerwaarde van peerhulp, namelijk de inbreng van wijsheid en levenslessen die een aanvulling vormen op de academische en professionele kennis.

Deze ongebruikelijke medewerkers zijn te vinden in erg uiteenlopende domeinen, zoals armoede, verslavingen, mentale gezondheid en sekswerk/prostitutie. De peerhelpers, die meestal vrijwilligers zijn, bieden een kritische kijk op maatschappelijk werk dankzij hun bijzondere bagage, namelijk hun ervaringen.

Sinds 2020 ondersteunt het ‘Peer and Team Support’-project (PAT) van Smes teams bij het aannemen van professionele peerhelpers. Het bestaat in de eerste plaats uit bezoldigde peerhelpers.

Via opleidingen voor peerhulp en herstel en met specifieke tools wil het PAT-team dit concept aan populariteit doen winnen en deze praktijk, die een kritische blik biedt op de sociale sector en de gezondheidszorg, ondersteunen. Het PAT-project organiseert ook intervisies voor de peerhelpers die in dienst zijn en teamcoördinaties.

Deze publicatie over het PAT-project van Smes heeft niet tot doel om een exhaustief overzicht te bieden van de literatuur over dit onderwerp, dat allesbehalve nieuw is[1]. Deze brochure vormt veeleer een geheel met de methodologische gids en de stand van zaken voor peerhulp in de Franse Gemeenschap, een publicatie die in 2020 gezamenlijk door Smes en Forum-Bruxelles werd opgesteld om ongelijkheden tegen te gaan[2]. Deze gids bracht peerhulp in de Franse Gemeenschap in kaart en besprak de nodige stappen voor een hoogwaardige begeleiding van de teams bij het verwelkomen van peerhelpers.

[1] Zie het dossier ‘Mettre en œuvre la pair-aidance‘ in het Franse tijdschrift ‘Santé Mentale’ nr. 248, mei 2020.

[2] La pair-aidance en Fédération Wallonie-Bruxelles, états des lieux et guide méthodologique, Allart en Lo Sardo, 2019.

“”Wanneer de peerhelper iets vertelt, is dat uit ervaring. Het heeft een impact. Het blijft je bij.” (deelneemster van een praatgroep).

REDACTIE

Cécile Histas en Stéphane Waha

GEBASEERD OP DE EXPERTISE VAN

Het PAT-team van Smes : Stéphane Waha, Pierre Faignoy, Cécile Histas, Aurélien Vitiello, Carole Tedesco en Catherine Gérard

 

Nous contacter

LocalisationRue du Progrès 323 - 1030 Schaerbeek

ABONNEZ VOUS À NOTRE NEWSLETTER !

Nous n'avons pas pu confirmer votre inscription.
Votre inscription est confirmée.

Le Smes respecte et veille à appliquer scrupuleusement la législation sur la protection de la vie privée. Concrètement, et conformément au RGPD, le Smes s’engage à collecter les données personnelles qui lui sont communiquées uniquement dans le cadre d’un service demandé (ex. inscription aux intervisions, à la newsletter ou demande d’envoi d’une publication…), et ce en prenant soin de récolter exclusivement les données nécessaires à l’exécution de ce service. Ces données sont traitées de manière sûre et méticuleuse. Elles ne sont jamais transmises à un tiers à des fins commerciales. Par ailleurs, les données personnelles sensibles (ex. des informations en matière de santé ou un numéro de compte en banque) sont toujours traitées de manière confidentielle et ne sont jamais divulguées. En outre, ces données sont conservées durant le labs de temps nécessaire à la pleine exécution du service demandé (ex. pour les intervisions, nous conservons vos données jusqu’à la fin du cycle annuel afin de pouvoir vous contacter en cas de changement). Pour toutes questions se rapportant à ce sujet : administration@smes.be.

 

Le Smes est membre de :

                                Norwest