EVENT – MAKEN DE HOKJES IN ONZE WERKMETHODES ONS GEK ?

20 JAAR ONDERSTEUNING AAN DE EERSTE LIJNSZORG, DAT MAG GEVIERD WORDEN !

OP 15 DECEMBER 2022 VANAF 14 UUR AU BASSIN

Het Smes Support team (ex « Cellule d’Appui ») is ontstaan uit de nood om concrete ondersteuning te bieden aan de werknemers uit alle sectoren betrokken bij de begeleiding van mensen met complexe problemen. Ter gelegenheid van ons 20-jarig bestaan nodigt het Smes Support team u uit voor een feestelijk evenement waarbij we ook zullen stilstaan bij de kwesties die tot zijn oprichting hebben geleid: sectoren die weinig met elkaar communiceren, de nood om een aanvraag te krijgen vanwege de gebruiker, projectmatige logica’s, institutionele kaders die soms uitsluiting in de hand werken… In een tijd waarin grote veranderingen vorm krijgen om sociale en gezondheidsdiensten te integreren en waarin middelen worden ontwikkeld om werknemers in een netwerk beter te ondersteunen, welke plaats moet dan worden gegeven aan de leemten en de obstakels bij de ondersteuning van mensen met meervoudige problemen? Hoe een verbinding aanknopen diegenen die niet in onze hokjes passen ? Deze vragen zullen worden besproken met onze gasten, uit de sociale sector en de gezondheidszorg, en verhelderd door het frisse perspectief van actoren uit het culturele milieu.

“Betekenis van storen (regelmatig werkwoord) :

1. Iemand hinderlijk onderbreken bij zijn bezighedenfamilier.
vb : die muziek stoort me, ik kan me niet concentreren

2. De normale werking ervan onderbreken of slechter maken.
vb : de wasmachine stoort de radio

3. Het vervelend vinden wat iets of iemand doet.
vb: ik stoor me aan zijn uitbundige gedrag

Synoniemen : ergeren, irriteren

Tegenstelling : genieten

MUISWERK WOORDENBOEK

PROGRAMMA

13u45 – Onthaal

14u00 – Inleiding door Hülya Cakir, coördinatrice van Smes Support

14u15 – Film – De oprichting van «La cellule d’appui» (nu Support), door de pioniers   

14u45“Wat past (niet)”, discussie met :

– Jérôme Guiot, coördinator bij DoucheFlux ;
– Mahé Aja, psycholoog in het Smes Support team ;
– Vincent Clapuyt, coördinator bij MASS ;
– Iris Elhouch, voormalig directrice van La Maison d’Accueil Parenté Petits Rien.

15u30 – Een andere blik, discussie en vertoning van documentairefragmenten met :

– Patrick Leboutte, professor aan de INSAS ;
– Magrit Coulon, regisseuse. 

16u55Conclusie 

17u00Drink 

 

PRAKTISCH

Op 15 december 2022 van 14 tot 17 uur (en van 17 tot 20 uur voor de drink +)  au Bassin (Baksteenkaai 74, 1000 Brussel)

“Le meilleur moyen de ne pas être dérangé, c’est d’être en dérangement”

FERNAND RAYNAUD.

Met de steun van de Koning Boudewijnstichting

  LET OP - Deelname is gratis, maar inschrijving is verplicht.
  Velden met een asterisk (*) zijn verplicht

  Nous contacter

  LocalisationRue du Progrès 323 - 1030 Schaerbeek

  ABONNEZ VOUS À NOTRE NEWSLETTER !

  Nous n'avons pas pu confirmer votre inscription.
  Votre inscription est confirmée.

  Le Smes respecte et veille à appliquer scrupuleusement la législation sur la protection de la vie privée. Concrètement, et conformément au RGPD, le Smes s’engage à collecter les données personnelles qui lui sont communiquées uniquement dans le cadre d’un service demandé (ex. inscription aux intervisions, à la newsletter ou demande d’envoi d’une publication…), et ce en prenant soin de récolter exclusivement les données nécessaires à l’exécution de ce service. Ces données sont traitées de manière sûre et méticuleuse. Elles ne sont jamais transmises à un tiers à des fins commerciales. Par ailleurs, les données personnelles sensibles (ex. des informations en matière de santé ou un numéro de compte en banque) sont toujours traitées de manière confidentielle et ne sont jamais divulguées. En outre, ces données sont conservées durant le labs de temps nécessaire à la pleine exécution du service demandé (ex. pour les intervisions, nous conservons vos données jusqu’à la fin du cycle annuel afin de pouvoir vous contacter en cas de changement). Pour toutes questions se rapportant à ce sujet : administration@smes.be.

   

  Le Smes est membre de :

                                  Norwest