GEWELD IN DE HULPEN ZORGINSTELLINGEN

25/03/2020

Vanuit een origineel idee van Muriel Allart (Smes Housing First) en Kris Meurant (Transit).

RÉDACTIE

Muriel Allart (Smes Housing First), Mathieu De Backer (Smes Connect)

WERKGROEP

Muriel Allart (Smes Housing First), Virginie Bertinchamps (Hôpitaux Iris Sud), Vincent Clapuyt (MASS de Bruxelles), Julien Crabbe (Babel), Dominique Decoux (CPAS de Schaerbeek), Marta Gonzalez (La Gerbe SSM), Camille Hatte (CAP-ITI), Kris Meurant (Transit), Begonia Montilla (CBPS), Haritz Sanchez Pardo (UTSOPI), Aline Strens (DIOGÈNES)

“Al is het geweld van de gebruiker soms naar de professional gericht, kan het ook zijn dat dit geweld naar zichzelf gericht wordt door automutilatie, risico-of isolatiegedrag.”

In de sociale en gezondheidszorgberoepen beschouwt men vaak dat een zekere mate van agressiviteit “er gewoon bijhoort”. Al wenst men dit niet te bagatelliseren, toch is dit één van de zaken waar professionals meestal uit praktijk mee hebben leren omgaan.

Ernstigere vormen van geweld (fysiek geweld, bedreiging, stalking) of een herhaling van dagelijks geweld kunnen echter leiden tot angst – die vaak taboe is – en tot situaties waarin gebruikers tijdelijk of permanent van diensten worden uitgesloten. Hierna worden de toegangsvoorwaarden soms moeilijker en ondergaat men een drempelverhoging. Dit kan drugsgebruik, een geestelijke gezondheidsdiagnose, een gevangenisverleden of een dwaalchroniciteit betreffen. Voor professionals zijn deze gebeurtenissen vaak treffend en is het niet altijd mogelijk om een passende gespreksruimte of ondersteuning te vinden. Het kan dan dat een professional door taboe over deze angst stil blijft. Deze onuitgesproken maar echter alomtegenwoordige angst isoleert, leidt tot gevoelens van diskwalificatie en verdoezelt het inzicht van de persoon.

Wat de instelling betreft, is het soms moeilijk om het juiste evenwicht te vinden tussen enerzijds de wil om een zo onvoorwaardelijk mogelijke toegang te bieden, en anderzijds de nodige bescherming van de professionals en de andere gebruikers. Soms zijn er kaderaanpassingen die de vorm kunnen nemen van hekken, ruiten of stewards. Anderen zullen eerder de opvang en de nabijheid versterken door bijzondere aandacht te besteden aan decoratie en comfort, mogelijk meer informele ruimtes of nog de aanwezigheid van ervaringsdeskundigen. Al is het geweld van de gebruiker soms naar de professional gericht, kan het ook zijn dat dit geweld naar zichzelf gericht wordt door automutilatie, risico-of isolatiegedrag.

Download de publicatie om meer te lezen … 

Nous contacter

LocalisationRue du Progrès 323 - 1030 Schaerbeek

ABONNEZ VOUS À NOTRE NEWSLETTER !

Nous n'avons pas pu confirmer votre inscription.
Votre inscription est confirmée.

Le Smes respecte et veille à appliquer scrupuleusement la législation sur la protection de la vie privée. Concrètement, et conformément au RGPD, le Smes s’engage à collecter les données personnelles qui lui sont communiquées uniquement dans le cadre d’un service demandé (ex. inscription aux intervisions, à la newsletter ou demande d’envoi d’une publication…), et ce en prenant soin de récolter exclusivement les données nécessaires à l’exécution de ce service. Ces données sont traitées de manière sûre et méticuleuse. Elles ne sont jamais transmises à un tiers à des fins commerciales. Par ailleurs, les données personnelles sensibles (ex. des informations en matière de santé ou un numéro de compte en banque) sont toujours traitées de manière confidentielle et ne sont jamais divulguées. En outre, ces données sont conservées durant le labs de temps nécessaire à la pleine exécution du service demandé (ex. pour les intervisions, nous conservons vos données jusqu’à la fin du cycle annuel afin de pouvoir vous contacter en cas de changement). Pour toutes questions se rapportant à ce sujet : administration@smes.be.

 

Le Smes est membre de :

                                Norwest