Connect Connect
Support Support 
Housing First Housing First

SOCIALE REÏNTEGRATIE VAN HUURDERS

Smes - Housing First

Sinds 2019 heeft de sociale integratie en reïntegratie van de huurders van de vier Brusselse Housing First-projecten (Smes, DIOGÈNES, Straatverplegers, New SamuSocial) de vorm aangenomen van een gezamenlijk en participerend project, dat wordt gecoördineerd door Smes. Dat vertaalde zich in een gemeenschappelijke diagnose, de oprichting van een huurdersraad, de organisatie van gemeenschapsactiviteiten en individuele opvolging. 

van Housing First huurders
zijn bij het project betrokken!

Het doel ervan is alle huurders steun op maat te geven, zodat ze zelf verantwoordelijkheid kunnen dragen over verschillende aspecten van hun leven, die verder reiken dan gezondheid en toegang tot rechten. Denk maar aan zelfrespect en zelfvertrouwen, de sociale, gemeenschaps- en familiebanden, activiteiten of opleiding.

Kwalitatieve doelstellingen:

 • de sociale ongelijkheid rond gezondheid verminderen voor de meest kwetsbare doelgroepen;
 • de toegang tot informatie over hulp en zorg en de toegang tot hulpmiddelen, cultuur en opleiding verbeteren, in lijn met de vastgestelde behoeften;
 • de kennis verrijken, persoonlijke vaardigheden en zelfstandigheid ontwikkelen;
 • de integratie in de gemeenschap, de ontwikkeling van sociale relaties en de maatschappelijke participatie verbeteren;
 • de uitwisseling van kennis en ervaring bevorderen;
 • de sociale contacten ontwikkelen van de huurders die men ontmoet ;
 • de banden tussen de vier Brusselse Housing First-projecten ontwikkelen en versterken.

Kwantitatieve doelstellingen:

 • een transversaal team vormen, dat één keer per week samenkomt;
 • één keer per maand het huurderscomité organiseren en uitbouwen;
 • maandelijks minstens één terugkerende activiteit en drie afzonderlijke activiteiten organiseren;
 • de deelname van minstens 40 mensen aan de activiteiten bewerkstelligen;
 • minstens 20 huurders per maand individueel ontmoeten;
 • maandelijks huurders naar minstens 10 verschillende plaatsen begeleiden, dat vergemakkelijken of organiseren.

Er wordt aan een gemeenschappelijke diagnose gewerkt. Die heeft als doel het bijzondere profiel te bepalen van de doelgroep, van haar leefomgeving, verwachtingen, hulpmiddelen en directe omgeving, alsook een objectieve denktank op te richten, steunend op de activiteiten die in het kader van dit project al zijn georganiseerd (huurdersraad, activiteiten, enzovoort). Zo wordt het project verankerd en verder uitgebouwd op een stevige, weldoordachte basis.

De huurdersraad is bij uitstek de plaats van collectief en gemeenschappelijk werk.  Iedereen kan er zich vrij uitdrukken. Het is een plek voor participatie en besluitvorming in groep. Een plek waar peers van gedachten kunnen wisselen, en dus een plek voor herstel. Ze kadert in de gemeenschappelijke benadering van gezondheid en steunt op de ervaring van de begeleidende teams. Die beseften dat individuele opvolging niet genoeg was en dat de huurders vragende partij waren voor een gezamenlijke dimensie. In oktober 2019 vond de eerste huurdersraad plaats. De huurders van de vier Brusselse HF-projecten werden verenigd, om te spreken over hun behoeften en verwachtingen rond dit project. Sindsdien komen huurders, werkers en andere deelnemers regelmatig in de raad bijeen, om te praten over wat ze gezamenlijk kunnen doen.

De Covid-19-pandemie was een grote rem op de uitbouw van het project. De lockdown dwong het team om na te denken over activiteiten die vanop afstand konden gebeuren. De individuele opvolging verliep voortaan telefonisch of via Whatsapp. Door de versoepeling konden de activiteiten worden hervat. Dat ging echter langzaam, omdat maar een beperkt aantal mensen elkaar konden ontmoeten en er minder soorten activiteiten waren toegelaten.

Veel vragen van huurders gaan over het verlangen om hun huis te verlaten, tijd met anderen door te brengen, in contact te zijn met de natuur, dingen te doen die ze niet alleen zouden doen, of over het verlangen om artistiek en creatief bezig te zijn.

Voorbeelden van georganiseerde activiteiten:

 • Workshop over schrijven
 • Audiovisuele workshop
 • Radioworkshop voor vrouwen
 • Uitbrengen van een krant door en voor de huurders
 • Diverse wandelingen in de zomer
 • Bowlinguitstap
 • Bioscoopuitstap
 • Afvaart van de Lesse met de kajak
 • Bezoek aan Pairi Daiza
 • Solidaire maaltijd met leerlingen van een basisschool

De gemeenschappelijke processen dragen sterk bij tot het empowerment en het persoonlijke herstel, maar het individuele aspect is even belangrijk. Elk individu is namelijk uniek door zijn levenswandel, zijn potentieel, zijn behoeften en verlangens.

Sommige huurders hebben meer vragen rond gezamenlijke activiteiten. Anderen hebben vooral nood aan individuele opvolging om hun eigen potentieel te herontdekken, om zich thuis goed te voelen, de contacten met hun familie te herstellen, hun nieuwe buurt te ontdekken, hun dagelijkse gewoonten weer op te nemen, om samen mobiliteitsproblemen of hinderlijke angsten te overwinnen…

We zijn overtuigd van het belang en de relevantie van het project als aanvulling op de bestaande begeleiding binnen elk Housing First-project. We kiezen voor een gemeenschappelijke en participerende aanpak die zich richt op persoonlijk herstel.  De hulpverleners begeleiden de huurders op hun traject. Ze plaatsen hen altijd centraal en stellen hun vaardigheden en kennis ten dienste van het creatieve proces.

Neem contact op met ons team:

affiliation@smes.be

Een transversale project van :

  

Met de steun van :

     

Nous contacter

LocalisationRue du Progrès 323 - 1030 Schaerbeek

ABONNEZ VOUS À NOTRE NEWSLETTER !

Nous n'avons pas pu confirmer votre inscription.
Votre inscription est confirmée.

Le Smes respecte et veille à appliquer scrupuleusement la législation sur la protection de la vie privée. Concrètement, et conformément au RGPD, le Smes s’engage à collecter les données personnelles qui lui sont communiquées uniquement dans le cadre d’un service demandé (ex. inscription aux intervisions, à la newsletter ou demande d’envoi d’une publication…), et ce en prenant soin de récolter exclusivement les données nécessaires à l’exécution de ce service. Ces données sont traitées de manière sûre et méticuleuse. Elles ne sont jamais transmises à un tiers à des fins commerciales. Par ailleurs, les données personnelles sensibles (ex. des informations en matière de santé ou un numéro de compte en banque) sont toujours traitées de manière confidentielle et ne sont jamais divulguées. En outre, ces données sont conservées durant le labs de temps nécessaire à la pleine exécution du service demandé (ex. pour les intervisions, nous conservons vos données jusqu’à la fin du cycle annuel afin de pouvoir vous contacter en cas de changement). Pour toutes questions se rapportant à ce sujet : administration@smes.be.

Smes ASBL : Rue du Progrès, 323, 1030 Schaerbeek. 

RPM : Bruxelles-Capitale

NE : 0475 627 523

IBAN : BE26 0682 4115 1929

Le Smes est membre de :

                                Norwest