Event – Maken de hokjes in onze werkmethodes ons gek ?

Event – Maken de hokjes in onze werkmethodes ons gek ?

In een tijd waarin grote veranderingen vorm krijgen om sociale en gezondheidsdiensten te integreren en waarin middelen worden ontwikkeld om werknemers in een netwerk beter te ondersteunen, welke plaats moet dan worden gegeven aan de leemten en de obstakels bij de ondersteuning van mensen met meervoudige problemen? Hoe een verbinding aanknopen diegenen die niet in onze hokjes passen ? Deze vragen zullen worden behandeld ter gelegenheid van de 20e verjaardag van Smes Support (voorheen Cellule d’Appui) tijdens een evenement dat zowel een feestelijk karakter heeft als een reflectie op de kwesties die tot de oprichting ervan hebben geleid

De dood van een bewoner van een Housing First project

De dood van een bewoner van een Housing First project

Dit document, dat gebaseerd is op de getuigenissen van veldwerkers en geschreven is door Muriel Allart, onze coördinator van Housing First, belicht de complexe en delicate emoties die zij kunnen voelen wanneer zij geconfronteerd worden met het overlijden van de persoon die zij ondersteunen. Zij tracht ook enkele hulpmiddelen en ideeën aan te reiken om dit steeds terugkerende moment van confrontatie met de dood minder moeilijk te maken.

UITWEG – Een innovatief project voor begeleiding en inclusie via een tijdelijke woning

UITWEG – Een innovatief project voor begeleiding en inclusie via een tijdelijke woning

We stellen vast dat er in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest steeds meer dakloze personen zijn, dat er tegelijkertijd ook steeds meer woningen in Brussel leegstaan, en dat de opvangcentra overvol zitten. Daarom hebben ‘t Eilandje, DIOGENES, de SMES, Hoeksteen en de New Samusocial besloten om hun expertise samen te leggen en UITWEG te creëren. Dit innovatieve project is ontstaan uit de wil om dingen anders te benaderen en een bijkomend alternatief aan te bieden, naast de bestaande projecten uit de sector van de hulp aan daklozen.