communicatiemedewerker en fondsenwerver

25/06/2020

DE INSTELLING 

Een vaststelling: voor wie kampt met armoede, psychische problemen of een verslaving, blijkt maatschappelijke hulp en gezondheidszorg moeilijk toegankelijk. Dat is nochtans een fundamenteel recht.

 Een aanpak : Smes onderzoekt, ontwikkelt en bevordert innoverende oplossingen op maat door de samenwerking van psycho-medisch-sociale actoren en een onvoorwaardelijke bijstand aan de kwetsbare persoon:

 • door het uitwisselen van ideeën tussen professionals (Connect);
 • door professionele eerstelijnswerkers te steunen (Support);
 • door samen met de betrokkenen een greep te krijgen op hun levensomstandigheden werken (Housing First).

  MISSIE VAN DE DIENST 

  Het administratieteam van Smes ondersteunt de projecten en de ontwikkeling van de vereniging  door bij te dragen aan de algemene organisatie en zichtbaarheid ervan.

   

  MISSIES EN ACTIVITEITEN 

  • De communicatiestrategie van de vereniging optimaliseren en de verschillende distributiekanalen (sociale netwerken, website, nieuwsbrief…) beheren door de regelmatigheid, het unieke karakter en de samenhang ervan te verzekeren.
  • De zichtbaarheid van de activiteiten van de vereniging (evenementen, opleidingen, interventies, publicaties, werkaanbiedingen, intervisies…) garanderen door de verschillende projecten met behulp van de juiste wermiddelen te ondersteunen.
  • Zowel intern als extern zorgen voor de harmonisatie en samenhang van de identiteit van de vereniging.
  • Fondsenwerving ondersteunen (opzetten van partnerschappen, zoeken naar financieringsbronnen, reageren op aanbestedingen, werving…).

   PROFIEL 

   • Bachelordiploma in communicatie of gelijkwaardig door ervaring.
   • Perfecte beheersing van het Frans, zowel mondeling als schriftelijk.
   • Goede beheersing van het Nederlands en Engels (vooral schriftelijk).
   • Veelzijdig en autonoom.
   • Capaciteit voor initiatief.
   • Kennis van standaard computerhulpmiddelen (Word, PPT, WordPress…).
   • Kennis van grafische ontwerptools (Photoshop, InDesign…).
   • Kennis van sociale netwerken.
   • Kennis van Smes, onze activiteiten en aanverwante sectoren (precariteit, geestelijke gezondheid, verslaving, huisvesting)
   • Kennis van de sociaal-politieke context.
   • Instemming van de waarden van Smes: onvoorwaardelijkheid van rechten, complementariteit van professionele en ervaringskennis, niet-beoordeling, globale benadering van de persoon, respect voor individuele keuzes, empowerment.

    

   CONDITIES

   Contract voor onbepaalde tijd

   Halftijds: 28,5 u/week

   Barema 1.55 van PC 330

   Gewenste startdatum : 31 augustus 220

   HOE SOLLICITEREN

   Stuur CV en motivatiebrief uiterlijk op 2 augustus 2020 naar rh@smes.be, met vermelding van de referentie van de functie.

   Nous contacter

   LocalisationRue du Progrès 323 - 1030 Schaerbeek

   ABONNEZ VOUS À NOTRE NEWSLETTER !

   Nous n'avons pas pu confirmer votre inscription.
   Votre inscription est confirmée.

   Le Smes respecte et veille à appliquer scrupuleusement la législation sur la protection de la vie privée. Concrètement, et conformément au RGPD, le Smes s’engage à collecter les données personnelles qui lui sont communiquées uniquement dans le cadre d’un service demandé (ex. inscription aux intervisions, à la newsletter ou demande d’envoi d’une publication…), et ce en prenant soin de récolter exclusivement les données nécessaires à l’exécution de ce service. Ces données sont traitées de manière sûre et méticuleuse. Elles ne sont jamais transmises à un tiers à des fins commerciales. Par ailleurs, les données personnelles sensibles (ex. des informations en matière de santé ou un numéro de compte en banque) sont toujours traitées de manière confidentielle et ne sont jamais divulguées. En outre, ces données sont conservées durant le labs de temps nécessaire à la pleine exécution du service demandé (ex. pour les intervisions, nous conservons vos données jusqu’à la fin du cycle annuel afin de pouvoir vous contacter en cas de changement). Pour toutes questions se rapportant à ce sujet : administration@smes.be.

    

   Le Smes est membre de :

                                   Norwest