trainer-begeleider – connect

25/06/2020

En Route en Smes Connect voeren een project uit met als titel “Ontwikkeling van ervaringsdeskundigheid in het Brussels Gewest”. In dit kader is de trainer-begeleider verantwoordelijk voor de training en begeleiding van organisaties die willen werken aan de integratie van ervaringsdeskundigen en het bepleiten van ervaringsdeskundigheid.

DE INSTELLING 

Een vaststelling: voor wie kampt met armoede, psychische problemen of een verslaving, blijkt maatschappelijke hulp en gezondheidszorg moeilijk toegankelijk. Dat is nochtans een fundamenteel recht.

 Een aanpak : Smes onderzoekt, ontwikkelt en bevordert innoverende oplossingen op maat door de samenwerking van psycho-medisch-sociale actoren en een onvoorwaardelijke bijstand aan de kwetsbare persoon:

 • door het uitwisselen van ideeën tussen professionals (Connect);
 • door professionele eerstelijnswerkers te steunen (Support);
 • door samen met de betrokkenen een greep te krijgen op hun levensomstandigheden werken (Housing First).

  MISSIE VAN DE DIENST 

  Connect verbindt en mobiliseert het psycho-medisch-sociale veld, de doelgroep en beleidsmakers in denken en doen: intersectorale intervisies, uitwisselingstafels, sensibiliseringscampagnes, vertegenwoordiging, overlegorganen, enz.

  MISSIES EN ACTIVITEITEN 

  En Route en Smes Connect voeren een project uit met als titel “Ontwikkeling van ervaringsdeskundigheid in het Brussels Gewest”. In dit kader is de trainer-begeleider verantwoordelijk voor de training en begeleiding van organisaties die willen werken aan de integratie van ervaringsdeskundigen en het bepleiten van ervaringsdeskundigheid.

  Activiteiten :

  • Opbouw en facilitering van trainingsmodules in samenwerking met ervaringsdeskundigen.
  • Individuele (ervaringsdeskundigen, instellingsdirectoraten, etc.) en collectieve (teams) ondersteuning in de vorm van interviews en supervisie.

   PROFIEL 

   • Master in sociale wetenschappen of gelijkwaardig door ervaring
   • Minimaal 2 jaar ervaring als trainer en begeleider
   • Uitstekende mondelinge en schriftelijke expressie
   • Uitgebreide kennis van het Frans
   • Kennis van het Nederlands
   • Animatie-en vergaderingsvaardigheden
   • Kunnen werken met informaticahulpmiddelen
   • Kennis van Smes, onze activiteiten en aanverwante sectoren (precariteit, geestelijke gezondheid, verslaving, huisvesting)
   • Kennis van herstel en ervaringsdeskundigheid
   • Instemming van de waarden van Smes: onvoorwaardelijkheid van rechten, complementariteit van professionele en ervaringskennis, niet-oordeling, globale benadering van de persoon, respect voor individuele keuzes, empowerment.

   CONDITIES

   Contract voor bepaalde tijd (halftijds) tot 31 december 2020, mogelijk hernieuwbaar.

   Barema 1.66 van PC 330.01

   Startdatum: 1 september.

   HOE SOLLICITEREN

   Stuur CV en motivatiebrief uiterlijk op 2 augustus 2020 naar rh@smes.be, met vermelding van de referentie van de functie.

   Nous contacter

   LocalisationRue du Progrès 323 - 1030 Schaerbeek

   ABONNEZ VOUS À NOTRE NEWSLETTER !

   Nous n'avons pas pu confirmer votre inscription.
   Votre inscription est confirmée.

   Le Smes respecte et veille à appliquer scrupuleusement la législation sur la protection de la vie privée. Concrètement, et conformément au RGPD, le Smes s’engage à collecter les données personnelles qui lui sont communiquées uniquement dans le cadre d’un service demandé (ex. inscription aux intervisions, à la newsletter ou demande d’envoi d’une publication…), et ce en prenant soin de récolter exclusivement les données nécessaires à l’exécution de ce service. Ces données sont traitées de manière sûre et méticuleuse. Elles ne sont jamais transmises à un tiers à des fins commerciales. Par ailleurs, les données personnelles sensibles (ex. des informations en matière de santé ou un numéro de compte en banque) sont toujours traitées de manière confidentielle et ne sont jamais divulguées. En outre, ces données sont conservées durant le labs de temps nécessaire à la pleine exécution du service demandé (ex. pour les intervisions, nous conservons vos données jusqu’à la fin du cycle annuel afin de pouvoir vous contacter en cas de changement). Pour toutes questions se rapportant à ce sujet : administration@smes.be.

   Smes ASBL : Rue du Progrès, 323, 1030 Schaerbeek. 

   RPM : Bruxelles-Capitale

   NE : 0475 627 523

   IBAN : BE26 0682 4115 1929

   Le Smes est membre de :

                                   Norwest