Connect Connect 

Support Support 

Housing First Housing First 

Nieuws

Activiteitenverslag 2022 samengevatte versie

Activiteitenverslag 2022 samengevatte versie

Ons activiteitenverslag 2022 is net gepubliceerd! Ontdek de projecten die het afgelopen jaar zijn uitgevoerd door de drie pijlers van Smes (Connect, Support en Housing First).

Event – Maken de hokjes in onze werkmethodes ons gek ?

Event – Maken de hokjes in onze werkmethodes ons gek ?

In een tijd waarin grote veranderingen vorm krijgen om sociale en gezondheidsdiensten te integreren en waarin middelen worden ontwikkeld om werknemers in een netwerk beter te ondersteunen, welke plaats moet dan worden gegeven aan de leemten en de obstakels bij de ondersteuning van mensen met meervoudige problemen? Hoe een verbinding aanknopen diegenen die niet in onze hokjes passen ? Deze vragen zullen worden behandeld ter gelegenheid van de 20e verjaardag van Smes Support (voorheen Cellule d’Appui) tijdens een evenement dat zowel een feestelijk karakter heeft als een reflectie op de kwesties die tot de oprichting ervan hebben geleid

De dood van een bewoner van een Housing First project

De dood van een bewoner van een Housing First project

Dit document, dat gebaseerd is op de getuigenissen van veldwerkers en geschreven is door Muriel Allart, onze coördinator van Housing First, belicht de complexe en delicate emoties die zij kunnen voelen wanneer zij geconfronteerd worden met het overlijden van de persoon die zij ondersteunen. Zij tracht ook enkele hulpmiddelen en ideeën aan te reiken om dit steeds terugkerende moment van confrontatie met de dood minder moeilijk te maken.

Activiteitenverslag 2020

Activiteitenverslag 2020

Ons activiteitenverslag 2020 is zojuist gepubliceerd! Ontdek de projecten die de drie pijlers van de vereniging (Connect, Support en Housing First) het afgelopen jaar hebben uitgevoerd.

UITWEG – Een innovatief project voor begeleiding en inclusie via een tijdelijke woning

UITWEG – Een innovatief project voor begeleiding en inclusie via een tijdelijke woning

We stellen vast dat er in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest steeds meer dakloze personen zijn, dat er tegelijkertijd ook steeds meer woningen in Brussel leegstaan, en dat de opvangcentra overvol zitten. Daarom hebben ‘t Eilandje, DIOGENES, de SMES, Hoeksteen en de New Samusocial besloten om hun expertise samen te leggen en UITWEG te creëren. Dit innovatieve project is ontstaan uit de wil om dingen anders te benaderen en een bijkomend alternatief aan te bieden, naast de bestaande projecten uit de sector van de hulp aan daklozen.

Communicatiemedewerker en fondsenwerver

communicatiemedewerker en fondsenwerver 25/06/2020DE INSTELLING  Een vaststelling: voor wie kampt met armoede, psychische problemen of een verslaving, blijkt maatschappelijke hulp en gezondheidszorg moeilijk toegankelijk. Dat is nochtans een fundamenteel recht.  Een...

Trainer-begeleider

En Route en Smes Connect voeren een project uit met als titel “Ontwikkeling van ervaringsdeskundigheid in het Brussels Gewest”. In dit kader is de trainer-begeleider verantwoordelijk voor de training en begeleiding van organisaties die willen werken aan de integratie van ervaringsdeskundigen en het bepleiten van ervaringsdeskundigheid.

Ons bereiken

LinkedInLocalisationVooruitgangstraat, 323
1030 Brussel

Smes respecteert de wetgeving inzake privacybescherming en past deze nauwgezet toe. Concreet gezien, en in overeenstemming met de AVG, beloofd Smes om de meegedeelde persoonsgegevens enkel te verzamelen in het kader van een gevraagde dienst (bv. inschrijving voor intervisies, nieuwsbrief of aanvraag voor het versturen van een publicatie...), met de zorg om enkel de gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van deze dienst te verzamelen. Deze gegevens worden op een veilige en zorgvuldige manier verwerkt en worden nooit voor commerciële doeleinden aan derden doorgegeven. Bovendien worden gevoelige persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld gezondheidsinformatie of een bankrekeningnummer) altijd vertrouwelijk behandeld en nooit openbaar gemaakt. Deze gegevens worden immers enkel gedurende de tijd die nodig is voor de volledige uitvoering van de gevraagde dienst bewaard (bijv. voor intervisies bewaren we uw gegevens tot het einde van de jaarlijkse cyclus om contact met u te kunnen opnemen in geval van wijzigingen). Voor eenderwelke vraag over dit onderwerp: administration@smes.be.

Smes is lid van:

                                Norwest